Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Intresseanmälan om efteranslutning t o m 18/2

Projektet går in i sin slutfas och vi kommer att köra en hopsamlingskampanj där fastighetsägare som under projektets gång blivit intresserade av en fiberanslutning har möjlighet att anmäla detta innan Peab avslutar projektet i mars.

Du som bor inom projektområdet och vill ha en fiberanslutning bör lägga en beställning till Zitius innan den 18/2 för att ha chans att vara med på en efteranslutningsrunda.

Vi är också medvetna om att vi lovat boende i närliggande områden att driva frågan mot Zitius om att utvidga projektområdet. Fram till den 18/2 kommer vi tillsammans med Peab att jobba fram ett underlag och presentera en kostnadskalkyl för Zitius.

Vår förhoppning är att vi kan motivera Zitius att starta ett projekt för att ansluta även dessa. Det finns dock inga garantier och vi vet inte de ekonomiska förutsättningarna men chansen finns, och är större än om fastighetsägare enskilt försöker beställa en anslutning.

Du som bor i kringliggande områden och vill ha en fiberanslutning bör därför så snart som möjligt göra en intresseanmälan hos Zitius. Ta kontakt med dina grannar och be dem att intresseanmäla sig också för att förbättra förutsättningarna.

Här har vi satt ihop en karta med alla intresseanmälda eller beställda fastigheter inom och utanför projektområdet som föreningen har vetskap om.

Status fiberprojekt Januari

Efter lite lägre aktivitet över jul och nyårshelgen är nu entreprenörerna i full gång igen.

De sträckor där det återstår grävning är den första etappen från Knutstorp via Hjälmarskogen till Nortorp. Där är ett hinder vid Hållet där det inte gått att trycka under vägen ner mot Knutstorp. Trafikverket har lämnat tillstånd att gräva av vägen men nu är det djup tjäle i vägen. Det är ett stort jobb som tar lång tid efter som vägen måste tinas upp minst tre meters bredd. Vi återkommer med info om när vägen blir avstängd.

Grävningen avslutas idag söder om Näshultasjön, så det är mellan Målsjö och Segerhult som det är kvar att gräva. De killar som blåser fiber är duktiga och har inte haft så stora problem med frusna slangar än.
I fredags var det 35 tomtgrävningar som inte var klara, varav en del beror på tjälade gårdsplaner. Då får de använda lite större maskiner.
Det står vita tält lite varstans i Näshulta, det är de som skarvar fiber i skåpen som behöver vara under tak.

Installation i fastigheter har legat nere sedan före jul, men är planerat till vecka 5 på sträckan Hökärr till Thomastorp söder om väg 214. Vecka 7 kommer de förhoppningsvis och installerar resterande, vi håller tummarna för att övergrävningen vid Hållet är klar då.
Planen är fortfarande att projektet ska vara klart under första kvartalet 2019.

En del som redan har fibern i drift har upplevt att de inte uppnår den hastighet som de har beställt av sin internetleverantör. För att kontrollera hastigheten ska man ha en dator som klarar den hastigheten ansluten med kabel till nätet.
Uppnår man ändå inte rätt hastighet bör ni kontakta internetleverantören.

Juluppdatering av läget i fiberprojektet i Näshulta

Uppdatering från Projektledaren på PEAB:

Under 2018 har vi driftsatt 204 kunder i Näshulta, 195 kunder återstår.
Total schaktad sträcka är hittills ca 10 mil.

Vi håller för närvarande på att gräva för fiber i etapp 6. Det är färdiggrävt från Vackernäs, förbi Kråksten till Nytorp. När vi kommer fram till Svalboviken, kommer vi att ta vid där vi redan schaktat i Svalboviken och fortsätta mot Tyckenhed.

Vi har även ett schaktlag som nu har arbetat sig från Norrtorp, förbi Näshulta Kvarn, upp till Hjälmaren/Hjälmarskogen. När vi schaktat klart där kommer vi att gräva av LV 703 vid Hållet-korsningen under januari för att kunna få fram stamnätet till alla kunder som ligger norr om den korsningen. Fibernäts-mässigt sett inkluderar det alla kunder från Hjälmarskogen, hela vägen ut till Norrtorp vid RV 214.

Vartefter vi blir klara i etappen Hållet Hjälmarskogen Norrtorp och etappen öster Näshultasjön kommer schaktlagen att flytta till den norra delen av etapp 5, den del som ligger norr om RV 214 mellan Hökärr och Tomastorp.

Tomtschaktarna har nu tagit lite julledigt, men de kommer tillbaka igen i januari. Då kommer man prioritera att få klart tomter i etapp 1 (Hjälmarskogen) och etapp 6 (Svalboviken) i första hand. Två schaktlag kommer att vara lediga i mellandagarna, medan ett schaktlag kommer fortsätta arbeta även då. Efter nyår är de andra tillbaka som vanligt igen.

Utskick av nöjdförklaring från markägare kommer göras efter årsskiftet, för de markägare som ännu inte blivit kontaktade.

Jag håller alla tummar och tår för att vi ska lyckas få klart så resterande kunder kan bli installerade innan mars är slut.

God Jul och Gott Nytt År! 🙂

Med vänlig hälsning
________________________________________________

Linda Sjöberg
Peab Anläggning AB

Lägesrapport November

Läget i grävning och installation av fiber i Näshulta fortgår med god fart.

Etappen från Knutstorp via Torp och Spettby är i det närmaste klar och driftsatt det återstår två fastigheter vid Karvik.

Etappen från Knutstorp via Näshulta kvar mot Nortorp går sakta pga mycket sten, ett grävlag går från Nortorp och ett börjar ner mot Hjälmarskogen den etappen är troligen inte färdig på det här året.

Etappen från Knutstorp via Åstorp och Hedensö är framme vid prästgården så den är framme där sjökablarna tar vid. Sjökablarna kom i sjön i början av November.

Etappen från Alphyddan via Arvidstorp till Spången har driftsatts till en del och resterande kommer att driftsättas i November. Under November månad planeras 80 nya kunder at få fibern i drift och då har vi passerat hälften av de ca 430 som ska anslutas.

Haneberg  ligger sedan i plan för att få igång nätet.

Sträckan Alphyddan ,Hökärr och vidare till Thomastorp pågår grävning  på södra sidan om väg 214 norra sidan får väntatrolige till efter nyår.

Sträckan Vackernäs, Svalboviken och Tyckenhed grävs efter att de grävt färdigt till Thomastorp. Där har vi ett problem med att Eskilstuna energi och miljö gräver nya högspänningsledningar. På  den sträckan  är de inte färdiga än, det gick inte att samordna arbetena och el- kablar finns inte på några kartor ännu så PEAB vill snabba på grävningen innan snö döljer spåren efter el grävarna.

Enligt planen idag ska det vara färdiggrävt i Mars vi har ett ledningsrättsärende som berör två kunder som inte är klart ännu.

Lägesrapport September

Nu är fibergrävningen inne i ett intensivt läge. De närmaste dagarna påbörjas arbeten längs väg 214 från Nygård och mot Julita och vid Holmen, även vägen Hökärr Svalboviken berörs på flera ställen, visa hänsyn mot de som jobbar nära vägen. Arbetet på Majstigen fortsätter mot Norrtorp.

Etappen Knutstorp mot Torp och Magda driftsätts nu och kunderna får avisering via SMS och mail. Har ni bytt telefonnummer eller mailadress sedan ni skrev avtalet kan er anslutning bli försenad när de söker efter kunden, meddela oss nya kontaktuppgifter så ändrar vi hos PEAB.

Nästa etapp att driftsätta är från Alphyddan mot Arvidstorp och vidare mot Spången.

Sjöförläggningen i Näshultasjön beräknas till i November då kabel varit en bristvara på marknaden men nu är den säkrad

Ledningsrättsärendena går vidare men är inte klara ännu.

Driftsättning vid Knutstorp

 

I måndags driftsattes de fyra första hushållen i Näshultas fiberprojekt. Peab jobbar vidare med att få fram fiberkabel till kunder inom det blåmarkerade området, dock finns det  några andra ställen där fiberkabel redan finns i slangarna inom rödstreckade linjerna. Trots att fiberkabeln är framme i vid huset, kan det dröja lite innan vi får ihop fibernätet och kan installera hos kund. När vi fått ihop nätet, kontaktar Peab kunden för att boka in ett installationstillfälle. Om allt går som det ska kommer fibern att vara aktiv direkt i samband med installation hos kund, då är det fritt fram att börja beställa tjänster.

Etapp 2 som är sträckan mot Hållet, Hjälmarskogen, Näshulta kvarn är försenat pga ledningsrätt/markavtal, men de närmast Knutstorp på denna linjen kan kopplas på ändå.

Här är en länk hur du aktiverar ditt fiberabonnemang för att kunna surfa när det är installerat hos dig.

Så här kommer du igång med dina tjänster i fibernätet

Lägesrapport Augusti

PEAB har, som ni vet bytt till en ny schaktentreprenör, TA Gräv & Schakt från Vingåker.
BMA i Hallsberg, som vi hade innan, är så gott som avetablerade, förutom ett schaktlag och som håller på att knyta ihop det sista i etapp 2( Knutstorp Torp) . De håller även på att blåsa fiber i slangarna i etapp 2 och början av etapp 3 (Åstorp, Hedensö)  just nu.

Från TA Gräv & Schakt har vi just nu ett schaktlag i Näshulta som håller på att färdigställa etapp 4(Alphyddan Haneberg), för att sedan arbeta sig vidare mot etapp 5(Hökärr,Thomastorp) via Ottebro.
I september kommer det ansluta tre schaktlag till, där två av dessa schaktlag kommer ta vid där BMA slutat gräva i etapp 1(Hjälmarskogen Nortorp) och 3(Åstorp Hedensö).
Det fjärde schaktlaget är planerat att hjälpa till där det behövs.

Vi räknar med att börja installera de första kunderna som utgår från stationen vid Knutstorp/Åstorp under vecka 35, efter det kommer vi försöka jobba på med installationer under hösten, där vi blir klara. Etapp 2 och början av etapp 3 ligger först på tur, därefter kommer vi försöka fortsätta med etapp 4 för installationer senare under hösten.

Ansökan om sjökabelförläggning är sökt och godkänd av Eskilstuna kommun, samt berörda markägare. Nu håller vi bara tummarna för att vi får godkänt från Länsstyrelsen på sträckan till Näshulta Kyrka och till Haneberg Viken-Timmerviken.

(Infratek håller just nu på att gräva ned elkablar i Svalboviken, det är inte vi som är där.

Möten har hållits med de återstående markägarna på Lantmäteriet så den processen är igång och borde vara klar i September.

Lägesrapport Juli

Vi går nu in i semesterperioden men aktiviteter pågår under tiden ändå. Två lag kommer att jobba under semestern ett från den tidigare entreprenören de håller på och färdigställer etapp 2 sträckan Knutstorp-Torp -Magda. Den etappen är färdiggrävd förutom ett rör under vägen vid stationen Knutstorp. Blåsning av fiber på den sträckan pågår för fullt Inkoppling snarast efter semestern.

Sträckan Knutstorp-Åstorp-Näsbo-Vad är också klar för blåsning och inkoppling.

Vår nya gräventreprenör TA schakt från Vingåker har börjat vid Vidökna Arvidstorp och det laget kommer att vara aktiva runt Alphyddan och Ekudden.

Efter semestern kommer flera grävlag och tomtgrävare från TA att dra igång. då är troligtvis ledningsrättsärendena klara så då blir det grävning Näshulta Kvarn Norrtorp väg 214.

Kartan uppdateras till Näshultadagen.

« Äldre inlägg

© 2019 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑