Search in:

Välkommen

Fiber i Näshulta

Vi är över 400 hushåll i Näshulta som har anmält intresse om fiber!
Häng med du också, nu när vi får 60% ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.


Foto: Michael Lander

Nyheter

Uppdatering oktober

Vi har fått flera frågor om när byggnationen väntas komma igång. För tillfället återstår ett par markavtal för att kunna påbörja schaktarbetet i etapp 1 och 2. Markavtal för övriga Näshulta förbereds nu och kommer att gå ut i nästa vecka. Projekteringsbesök för tomtgrävning är klart i norra delen av Näshulta och fortsätter nu i västra. Under tiden har entreprenören ställt upp bodar och kabeltrummor vid Hökärr som kommer att vara uppställningsplats för maskiner och utrustning. Skanova säkerställer samtidigt att tillräckligt utrymme finns i stationerna vid Åstorp och Vidökna, som man kommer att utgå ifrån. Viktigt att alla markavtal kommer in för att vi ska kunna nå fram till alla hushåll. / 2017-10-24

Markavtal

Nedan syns en tänkt områdesindelning i fem etapper som kommer att färdigställas var och en för sig. Först ut är norra och västra delen av Näshulta. Vi har skickat ut markavtal till ett 20-tal markägare i dessa områden och har redan fått flertalet påskrivna. Vi tackar för det. Vi är förhoppningsfulla till att markägare inser vikten av fiberutbyggnaden i Näshulta för bygdens utvecklingsmöjligheter i framtiden. Grundprincipen i bidragsfinansierade nät är att ingen intrångsersättning betalas ut för att hålla anslutningskostnaderna nere. Det finns dock möjlighet att föreslå andra typer av dragningar om ni finner dragningen olämplig. Har du som markägare frågor är du välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen eller med Peabs projektledare. Mer information kommer ut i samband med markavtalen. Obs! De som berörs av separata markavtal är markägare där fibern betjänar fler än den egna anslutningen. / 2017-08-31

Peab

Då har vi lite nytt att rapportera. Vi hade igår ett möte med Peab som ska bygga nätet. Projektering och tillståndsansökningar hos Trafikverket är långt gångna. Man har delat in Näshulta i ett antal zoner eftersom området är så stort, som man planerar att färdigställa i 4-5 etapper. Exakt i vilken ordning beror lite på när det blir klart med markavtal, tillstånd och samråd i områdena. Vi kommer nu att skicka ut markavtal till markägare vars mark vi önskar gå förbi. I september kommer sedan Peab att ta kontakt med fastighetsägare i norra och västra delen av Näshulta för att boka projekteringsbesök. Inledningsvis kommer stamnät utmed norra delen av Majstigen att dras. Om allt flyter på bra kan det bli grävstart i Näshulta i oktober. / 2017-08-25

Lägesuppdatering

Det har gått lite trögt den sista tiden varför vi inte haft något nytt att rapportera. Orsaken är att det först nyligen blivit helt klart med Länsstyrelsen om överlåtelsen av projektet. Sedan några veckor tillbaks är allt klart. Zitius har haft internt byggstartsmöte och tecknat avtal med entreprenören. Peab håller på att projektera och har varit ute och filmat i området inför grävarbetet. Vi väntar nu besked om möte med dem för att gå igenom förutsättningarna för att få in markavtal från berörda sträckor. Större markägare som efterfrågat kontakt/offert väntas bli kontaktade för projekteringsbesök någon gång efter semestrarna. / 2017-07-15

Vad händer nu?

Vi vet att många undrar hur det går med arbetet. Det vi kan säga är det vi berättade på årsmötet. Projektet går snart över i sin aktiva fas och vi befinner oss nu i ett mellanläge där vi överlämnat till Zitius och de formerar projektet internt och lägger över det till nästa instans (Skanova). Det innefattar även avtalsskrivande med entreprenören vilket verkar dra ut på tiden, men vi gör vad vi kan för att pressa på så att vi ska komma vidare. Vi har under tiden haft kontakt med den del av organisationen som ska leda byggarbetet. De är redo att sätta igång så fort avtalen är klara och projektet hamnar på deras bord. Vi återkommer när vi har mer information. / 2017-04-30

Årsmöte

Tisdagen den 18 april, kl.1900, Näshultagården

Det har blivit dags för årsmöte! Bland annat kommer att beslutas vad som ska ske med de insatser som tidigare inbetalats till föreningen. Efter mötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.
Zitius upprättar nu avtal med den entreprenör (Peab) som ska anlägga nätet, och projekteringen har startats upp parallellt. I skrivande stund inväntar vi Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av stödet. Så snart detta är på plats kommer fiberbeställningarna att bekräftas och det praktiska arbetet kan börja. /2016-03-31

nashultagarden

Pusselbitar faller på plats

Under informationsmötet den 7 december berättade vi att föreningen och Zitius håller på att försöka lösa en del byråkratiska hinder som hindrat oss från att komma vidare i arbetet. Nyligen hade vi ett möte med Länsstyrelsen där det blev klart att man kommer att tolka föreskrifterna så att Zitius får överta projektet från föreningen. Vi håller nu på att skicka in de handlingar som krävs för att genomföra överlåtelsen.
I primärområdet tror vi att vi i stort sett är i mål med beställningarna. Zitius återkopplar nu till fastighetsägare som begärt kontakt och reder ut de problem som anmälts. De kommer också att göra en kostnadsuppskattning i de kringområden som vi samlat in intresseanmälningar ifrån och sedan gå ut med erbjudanden där. / 2017-02-06

Intresseinsamling i kringliggande områden

Det är roligt att se att intresset för fiber är stort. Vi har nu med god marginal passerat 400 intresse-anmälningar och därmed borde utsikterna att kunna utöka området vara goda. Vi kommer att fortsätta att samla in intresseanmälningar i kringområden fram till 31 januari. Under tiden kommer Zitius att börja kontakta större fastighetsägare och de som anmält problem med beställningarna. Föreningen bevakar att alla som anmält problem får hjälp. I december och januari ska fibererbjudanden ha gått ut till alla hushåll. Om du ändå inte fått ett utskick finns de att ladda ner här. / 2017-01-16

Beställ fiber innan 15 januari

För att vi ska komma vidare till projektering och byggnation är det viktigt att beställningarna snabbt och smidigt kommer in till Zitius. Dessa är icke bindande fram till att byggnationen meddelas kunna starta, därefter kommer de att ersätta de eventuella avtal som redan tecknats med föreningen.

  • Ni som redan är intresseanmälda eller tecknat avtal med föreningen, klicka här för att beställa fiber hos Zitius. Här finns även svar på de vanligaste frågor som vi fått kring beställningsförfarandet och kontaktuppgifter till personer som kan bistå om ni behöver hjälp.
  • Ni som ska göra en NY intresseanmälan för första gången, klicka här.

/ 2016-12-19

Kort uppdatering av läget

I lördags gick ett informationsbrev ut där det berättades om mötet med Zitius och att var och en nu behöver beställa fiber i Zitius portal fibertillalla.se. Instruktioner för detta fanns i brevet så om någon saknar det ta kontakt med Michael Carlén. Vi har fått en del frågor angående fastigheter som saknar markering på kartan och beställningar som inte går igenom. Vi jobbar på detta så ha tålamod. I slutet av veckan tänker vi läsa in föreningens befintliga intresseanmälningar i portalen. Dock så måste var och en fortfarande gå in och beställa fiber. På torsdag den 15/12 kommer det att hållas ett möte med områdeskontakter på Haneberg säteri så om du vill vara med och hjälpa till med fiberarbetet i ditt närområde är du välkommen att kontakta Michael Bergman. / 2016-12-13

Informationsmöte med Zitius

Med kort varsel kunde vi hålla ett informationsmöte tillsammans med vår nyupphandlade operatör Zitius. Föreningen redogjorde för att de tre viktigaste förutsättningarna nu är på plats: intresse, bidrag och leverantör. Därefter informerade Zitius om kostnadsbilden och hur man avser att genomföra projektet med hjälp av föreningens beviljade stöd. Priset per anslutning kommer bli 21.900:- inkl moms. Tomtgrävning är inräknat i detta. Mer information från mötet och närmare detaljer om förutsättningar kommer att skickas ut till medlemmar och intresseanmälda inom kort. / 2016-12-08

Informationsmöte

Onsdagen den 7 december, kl.1900, Näshultagården

Efter lång väntan har vi äntligen kommit så långt att vi kan presentera vem som blev vinnare av upphandlingen. Som tidigare sagts så har vi valt att upphandla ett helhetskoncept med byggnation, ägande och förvaltning av nätet från en leverantör. Det mest fördelaktiga anbudet lämnades av Zitius Service Delivery, som är Sveriges största kommunikationsoperatör. Vi kallar därför till ett informationsmöte där de får presentera sig närmare, redogöra för tjänsteutbud, kostnadsbild och tidsplan för byggnationen. Medlemmar och övriga intresserade är varmt välkomna till Näshultagården den 7/12. / 2016-11-30

Om kopparnätet

Vi får ibland frågor om nedsläckningen av kopparnätet. För dig som missat det så fanns en artikel om detta i förra numret av Bygdebladet. / 2016-11-30

Anbud under utvärdering

Anbudstiden har nu löpt ut och föreningen har fått in ett antal anbud från olika intressenter. Arbetsgruppen håller som bäst på att se över de olika anbuden och målet är att utse den anbudsgivare som kommit med det för bygden bästa anbudet. På grund av sekretessregler i anbudsförfarandet är informationen i offerterna skyddade. Styrelsens förhoppning är att vi inom kort kommer att kunna tilldela en intressent uppdraget och därefter skriva avtal med den parten. Då detta är klart kommer styrelsen att kalla till ett informationsmöte till vilket avtalsparten också kommer att bjudas in. / 2016-09-28

Näshulta i P1

Diskussion om nedsläckningen av telenätet, där även Näshulta är med på ett hörn. ”Framtidens nät kallar teleoperatören Telia den nya teknik som ska ersätta det så kallade kopparnätet, som idag används för fast telefoni och bredband via telefonjacket. Men vad innebär egentligen det här stora teknikskiftet?” Inslaget kan du lyssna på här. / 2016-08-31

Näshultadagen

För andra året var vi på Näshultadagen och svarade på frågor. Den vanligaste var hur tidplanen ser ut nu när stödet är beviljat. Det vi kan säga är att den nya upphandlingen som vi jobbat med under sommaren kommer att gå ut om ett par dagar. I september bör vi sedan veta vem som vunnit upphandlingen, och då även vad priset kommer att bli. I samband med det så går vi troligtvis ut med ett slutdatum för att lämna in anslutningsavtal eftersom vi ska teckna avtal med entreprenören om de fastigheter som ska ingå i projektet. Hösten och vintern tror vi går åt till detaljprojektering, markavtal och ett sista infomöte. Grävstart så fort tjälen släpper och sedan helt färdigbyggt under 2017. Det är vad vi jobbar efter just nu. Vi får också frågan ibland om det går att anmäla sig fortfarande, och det gör det givetvis (tills vi meddelar annat). Ej bindande intresseanmälan hittar du här och anslutningsavtal finns här. Den som önskar flera anslutningar bör ta kontakt med oss så skickar vi ett särskilt avtal. / 2016-08-13

Vi fick stöd!

Idag kom ett efterlängtat besked från Länsstyrelsen; Näshulta får stöd för sitt bredbandsprojekt!
Det var i konkurrens med ett trettiotal andra fiberprojekt i Sörmland, där bara fyra blev beviljade stöd i slutändan. Mycket har gått i lås för att det lyckats, men om vi ska lyfta fram en avgörande orsak så är det den höga intressegraden uppbackad av påskrivna anslutningsavtal, vilket var länsstyrelsens främsta bedömningskriterium. Stort tack allihop!
Vi har nu en beviljad budget för projektet på upp till 22,7 miljoner, där vi får bidrag på 60% av kostnaderna. Vår bedömning är att det räcker till en omfattande fiberutbyggnad i Näshulta och inte bara till de allra mest lönsamma dragningarna, vilket troligen skulle vara fallet om vi tvingades bygga utan stöd. Ett informationsbrev går nu ut till alla medlemmar inom kort. Tidplanen är uppdaterad. / 2016-07-14

Bidragsstatus och ny upphandling

Angående stödet så för vi kontinuerligt en dialog med Länsstyrelsen om kompletteringar av olika slag. Sedan vintern har vi gjort ett flertal, och de senaste ska vara inne 29 juli. Länsstyrelsen gör ingen utfästelse längre kring ett datum för beslutet utan meddelar bara att officiellt beslut kommer när samtliga ansökningar i länet är genomgångna.
Om man ska se något positivt i att processen drar ut på tiden så är det att förutsättningarna förändrats så att nya möjligheter har dykt upp. Nyligen gjorda erfarenheter från andra fiberföreningar har visat att anbuden är betydligt bättre då överlåtelse av nätet ingår som en del i upphandlingen. I väntan på Länsstyrelsens beslut har därför styrelsen valt att avbryta nuvarande upphandling och ge arbetsgruppen i uppdrag att sätta ihop ett nytt upphandlingsunderlag. Avsikten är att genomföra en ny upphandling under sommaren medan vi väntar på handläggningen av bidraget. / 2016-07-05

Vår stödansökan utreds vidare

Idag kom besked från Länsstyrelsen att vår ansökan om stödmedel är under utredning och att vi behöver göra nya kompletteringar. Bland annat att uppdatera kartunderlag och förnya lånelöfte som blivit inaktuella då handläggningsprocessen dragit ut på tiden. Sista kompletteringsdag är satt till den 27/5 vilket förmodligen innebär att vi kan hoppas på ett beslut i juni. Besked om avslag har hittills gått ut till 15 byalag som inte längre är aktuella för stöd, och nu återstår 15 som utreds vidare. Ni som var med på årsmötet vet att våra utsikter är goda trots att stödmedlen antagligen bara kommer att räcka till ett mindre antal. Tidplanen är uppdaterad. / 2016-05-10

Årsmöte

Onsdagen den 20 april i kommunalhuset (Näshulta kyrkväg 1)

Snart är det ett år sedan föreningen bildades och det har blivit dags för årsmöte. Efteråt följer en kort information om nuläget och möjlighet att ställa frågor. Frågorna ska vi försöka besvara på efter bästa förmåga då vi fortfarande väntar slutgiltigt besked från Länsstyrelsen.
– 19:00 Årsstämma
– 20:00 Information om läget och möjlighet att ställa frågor
Medlemmar och övrigt intresserade är välkomna! /2016-04-08

Näshulta kyrkväg 1

Dialog med marknaden

Som ni kanske läst i tidningen eller hört på radio så är inte Länsstyrelsen färdig med tilldelningen av stödmedel. Anledningen att beslutet drar ut på tiden ytterligare är att man nu för dialog med marknadsaktörer om hur man ska kunna få till stånd en så stor utbyggnad som möjligt totalt sett.
Det här är något som kommer att påverka handläggningstiden men förhoppningsvis inte utfallet för vår del. Vi har kunnat få förhandsinformation om att vi ”ligger bra till” efter deras preliminära genomgång av ansökningarna. För att inte spilla ytterligare tid uppmanar vi därför intresserade som ”väntar och ser” att skriva på avtalet och skicka in det snarast då det ger oss möjlighet att förplanera och korta starttiden när stödet delas ut. Tidplanen är uppdaterad. / 2016-03-31

Telenätet försvinner

På sin hemsida går Telia ut med en lista på områden som förlorar sin fasta telefoni och bredband nästa år. Det är en lång lista och där finns tyvärr även Näshulta och Svalboviken med. Läs mer här. Datum för nedstängningen är satt till 31:a maj 2017. Detta tycker vi är beklagligt då det påverkar företag och privatpersoner som inte längre har möjlighet att ha en fast telefon eller bredband via ADSL. Informationen på sidan är tunn kring det faktiska åtagandet att erbjuda ett likvärdigt alternativ. ”Det är den samlade marknaden som kommer erbjuda alternativen till kopparnätet” står det. Lagstadgat tillträde till internet är på blygsamma 1 Mbit/s, så det är i praktiken den skyldighet som föreligger. / 2016-03-31

Ny fiberkarta och statusuppdatering

Nu när anbudstiden gått ut så har vi publicerat en ny karta som är tänkt att uppdateras löpande. Tanken är att ni kan hjälpa oss att stämma av att vi markerat era fastigheter rätt. Kartan kommer sedan att utgöra underlag för projekteringen.
Efter sex veckor har ca 75% tecknat anslutningsavtal, detta innan projektet kommit igång på allvar. Det är goda nyheter och har varit avgörande för styrelsens bedömning att vi kan vara med och tävla om stödmedlen trots den hårda konkurrensen. Vi uppdaterar ansökan kontinuerligt och avvaktar nu med spänning Länsstyrelsens beslut som väntas i mars. Under tiden har vi påbörjat utvärderingen av de anbud som inkommit för att vara redo om vi får stöd. / 2016-02-25

Kringliggande områden

Då och då får vi intresseanmälningar från kringliggande områden. Dessa redovisas inte på hemsidan för närvarande, men samlas in för att bedöma om det är möjligt att utvidga projektets område. Särskilt från Koten har det kommit in många. Kommer det bara in tillräckligt många från ett angränsande område så kommer avtal att skickas ut.
Den 15/2 är sista kompletteringsdag hos Länsstyrelsen då vi ska slå fast projektområde och budget. Därför önskar vi få in intresseanmälningar och avtal innan dess. Skulle det inte visa sig möjligt att utvidga området kommer vi efter projektet att överlämna intresseunderlaget i operatörens händer. Ni kan alltså med fördel göra en intresseanmälan till oss. / 2016-02-03

Avtalen på väg in

Två veckor efter utskick av anslutningsavtalen har drygt hälften skrivit på, vilket lär betyda att vi redan nu har ett par ”säkra” delsträckor som kommer att kunna projekteras och byggas från start. Intressegraden ligger för närvarande på 85% eller mer, beroende på hur vi väljer att avgränsa området. Något som i sin tur bygger på inkomna intresseanmälningar och avtal. Från och med mitten på februari planerar vi att visa denna information på vår karta. / 2016-01-27

Välbesökt informationsmöte

Mellan 150-200 Näshultabor kom på informationskvällen den 13 januari. Se bildspel från mötet här. Syftet med mötet var att ge nödvändig information inför start av byggnationsfasen och tecknande av anslutningsavtal som pågår nu under vintern. Trots sent utskick blev många avtal tecknade under kvällen, eller inskickade efteråt via mail. Vi kommer nu att köra en drive t.o.m. feb/mars, sedan sker projektering utifrån påskrivna anslutningsavtal. För fastighetsägare med flera närliggande hus kommer ett särskilt avtal att skickas ut inom kort. / 2016-01-14

Upphandlingen ligger ute

Under hösten har föreningen arbetat med upphandlingsunderlag för byggnation av nätet, samt för kommunikationsoperatör/drift av nätet. Dessa är nu ute på annons och intressenter har till mitten av februari att lämna in anbud. Upphandlingen sker enligt LOU-principen eftersom det är offentligt stödmedel inblandat. Det innebär bland annat att den omfattas av sekretess fram till dess att tilldelningsbeslut är taget i början på mars. / 2016-01-04

Informationskväll

Onsdagen den 13 januari, kl.1900 i kommunalhuset

Till våren hoppas vi att byggnationsfasen drar igång. Vi kallar därför till ett informationsmöte för att berätta hur det kommer att gå till och vad det innebär för oss, såväl praktiskt som ekonomiskt. Vi har även bjudit in operatör, bank och Eskilstuna kommun som kommer att informera om detta utifrån sina perspektiv. Alla medlemmar och övriga intresserade i bygden, såväl fast boende som fritidsboende, är välkomna till kommunalhuset den 13/1. Efter mötet kommer det att finnas möjlighet att teckna anslutningsavtal, vilket även kommer att mejlas ut innan mötet till alla som anmält intresse.

Angående de nya föreskrifterna för stöd

Jordbruksverkets nya föreskrifter fick som anat inte så stor påverkan annat än att det nu är tydligare vilka ramar som gäller för dem som söker stödmedel, och givetvis, att alltihop dragit ut en massa på tiden. Tidsfördröjningen har också resulterat i att det hunnit inkomma fler sökanden så att konkurrensen om stödmedlen hårdnat. Vi har dock haft bra förutsättningar från början och har även under tiden försökt göra vad vi kan för att anpassa oss till nya och ändrade förhållanden. Tidplanen är uppdaterad. / 2016-01-02

Tidplan för bredbandsstöd förskjuts

I ett remissyttrande ifrågasätter nu Konkurrensverket utformningen av Jordbruksverkets föreskrifter för stöd till bredbandsutbyggnad eftersom de kan anses ”verka marknadsstörande”. Jordbruksverket ska därför göra vissa justeringar av föreskrifterna vilka ska vara klara den 8/12. Enligt uppgift bör inte detta påverka förutsättningarna för mindre projekt på landsbygden, men tidplanen för utbetalning av stödet kommer att förskjutas på grund av detta. I nuläget ser det inte ut att få allt för stora konsekvenser på vår tidplan. Styrelsen bevakar frågan och jobbar vidare med projektet under tiden. Tidplanen är uppdaterad. / 2015-11-18

Insamling av medlemsavgifter

I september har styrelsen gått ut med information till alla som anmält intresse för fiber och bor inom projektets planerade område att det är dags att betala in medlemsavgiften. Näst på tur står sedan upprättande av anslutningsavtal och i samband med det att göra en insats/delbetalning på anslutningskostnaden. För arbetsgruppens del pågår ett arbete i det tysta med tillståndshantering och upphandling av entreprenör och kommunikationsoperatör. Till dags dato följer vi alltså tidplanen och ser ut att kunna sätta spaden i backen till våren som tänkt. / 2015-10-05

Ansökan om projektstöd inlämnad

Då har vi skickat in ansökan om projektstöd till Länsstyrelsen. Projektplanen som bifogades finns att läsa här. Utifrån uppsatta bedömningskriterier har vi goda förutsättningar att få del av stödet då vi ses som ett lagom stort byalag, med hög andel intresserade och med en god genomförandekapacitet. Länsstyrelsen kommer att börja behandla ansökningarna under oktober månad. / 2015-08-19

Näshulta fiber på Näshultadagen

Många undrade hur det går med projektet och vad som händer härnäst. Status just nu är att vi väntar på att föreningen ska registreras hos bolagsverket som har förlängda handläggningstider under sommaren. Under tiden har vi förberett en ansökan om projektstöd som lämnas in så fort vi får ett organisationsnummer. Under sep-okt planerar vi att börja teckna avtal med medlemmarna samt ta in insatser (2500:-) och medlemsavgifter (200:-). Upphandlingen beräknas starta senare i höst, för att därefter projektera och komma igång med grävning tidigt under nästa år. / 2015-08-09

Ekonomisk förening bildad

Vid det konstituerande årsmötet den 17 juni så bildades den ekonomiska föreningen Näshulta Fiber. Till ordförande valdes Michael Carlén. Före årsmötet hölls information om läget just nu för arbetsgruppen, se presentationen här. Mer information (stadgar, protokoll m.m.) kommer att läggas ut inom kort. / 2015-06-17

Rekordmånga intresserade i Näshulta

Nu har vi passerat 85% intressegrad i Näshulta! Antalet intresserade är viktigt då det påverkar möjligheten att få stöd från Länsstyrelsen. Det är många byalag som ansöker om den begränsade mängd stödpengar som delas ut 2015. Jämfört med andra byalag i Sörmland ligger vi väldigt högt vilket ger oss goda möjligheter att få stödet. / 2015-05-31

Konstituerande årsmöte

Onsdagen den 17 juni, kl.1900, Näshultagården (idrottshallen) - obs ändrad plats!

Blivande Näshulta Fiber Ekonomiska förening kallar härmed till konstituerande årsmöte.
På mötet kommer vi bland annat att:
- Informera om planerad dragning
– Informera om beräknad prisnivå
– Anta stadgar för föreningen
– Välja styrelse
Interimsstyrelse och stadgeförslag ser ni här.

Vi letar nu styrelsemedlemmar och personer som vill hjälpa till i arbetsgruppen.
Är du intresserad kontakta Näshulta Fiber! / 2015-05-25