Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Nätet är nu driftsatt och klart

Alla fiberinstallationer är nu klara. Den sista installationen gjordes vid Pukfält den 29/4. Nu pågår inmätning av nätet och en nöjdhetsförklaring kommer sedan att skickas ut till markägare. Samtidigt åker Peab runt och lagar och inspekterar i väntan på besiktning av Skanova. Det innefattar skåp och installationer, samt att man kommer att göra stickprov för att kontrollera grävdjupet. Därefter är Peab och Zitius klara med sitt arbete och nätet övergår i Skanovas ägo. Zitius fortsatta roll är att vara kommunikationsoperatör i nätet.

Frågor om efteranslutning och vart man kan vända sig om man bor utanför projektområdet besvaras här. För den som har behov finns fiberslang att hämta vid Hökärr. Kontakta Hans Eriksson i såfall.

Vi i styrelsen vill tacka för oss och passar samtidigt på att tacka alla leverantörer som arbetat med att få nätet på plats – Zitius, Peab,  BMA, och TA Schakt. Byggnationen tog 18 månader att genomföra och total schaktad sträcka är ca 12 mil. Tack också till alla Näshultabor som engagerat sig i fiberarbetet på olika sätt. Uppslutningen har varit fantastisk  – någonstans mellan 90-95% utav fast boende har anslutit till nätet.

Oss veterligen är det rekord i Sverige för ett byanät i den här storleken 🙂

Läs gärna artikeln i Kuriren 27 april.

Lägesrapport Mars

Nu är stamnätet för fiber i Näshulta färdigt sånär som på en vägövergång  vid Hållet som det gått troll i.

Först försökte de att trycka under vägen det gick inte, sedan hammarborrning det gick inte heller. Trafikverket kontaktades för att få tillstånd att flytta platsen för korsande, men det gick inte där heller. Tillstånd söktes då för att gräva över vägen och när det beslutet kom var det fruset i vägbanan.

Zitius  byggledare måste ta beslut om upptining och grävning eftersom det är en större kostnad då det ska grävas 1,5 meter djupt och 3 meter brett. Beslutet tog en månad att fatta. Nu är det klart och planerat datum är 4 April, om inte Trafikverket kommer med nya invändningar.

Arbetet kommer att ta minst tre dygn så det blir avstängning av vägen och det ska kommuniceras med många berörda.

Vi återkommer när det är helt klart när det blir av.

Det här arbetet berör alla som ligger på etapp 1, Hjälmarskogen  till Norrtorp. När grävningen är klar tar det 1-2 veckor tills alla i det området har fiber.

I dag är det ca 35-40 kunder sammanlagt som saknar fungerande fiber, de flesta på etapp 1, men några har djupfrusna tomter där det inte gått att gräva så de får vänta tills det tinar upp.

Dessutom ska det hängas fiber i Energi och Miljös stolpar förbi badplatsen i Svalboviken. Det konstaterades att stolparna var i för dåligt skick att de måste bytas ut av EEM. Då är det trafikverket igen som stoppar arbetet, de får inte gräva och byta stolparna när vägbanan är frusen.

Projekttiden är förlängd till 1 maj av Länsstyrelsen.

Om fiberanslutning i ytterområden

Zitius har nu gått igenom det underlag vi lämnat över.

Deras ursprungliga plan var att starta upp en eftermarknadskampanj i Näshulta till sommaren, och man hade då sagt att det också kunde vara möjligt att ansluta kringliggande områden beroende på hur förutsättningarna ser ut. Nu har man svängt om. Tydligen är möjligheterna att gå utanför nuvarande projektområde begränsade då det inte bär sig ekonomiskt pga långa grävsträckor/inget statsbidrag.

Vi har gjort det vi kan för att påverka Zitius men gör nu bedömningen att kommunen och stadsnätet är det bästa kvarvarande alternativet i Näshultas kringområden. Troligtvis blir det kommunen som kommer att få ta huvudansvaret att ansluta hushåll som inte marknaden kan ansluta.

Boende på Katrineholmssidan bör intresseanmäla till Utsikt som har som mål att erbjuda alla i Katrineholms kommun en fiberanslutning.

På Eskilstunasidan är vår rekommendation till boende att organisera sig och jobba vidare med den intresseinsamling som vi påbörjat, och sedan kontakta Eskilstuna kommun och Fibra. Näshulta fiber kommer att stötta på de sätt vi kan. Ta kontakt med Michael Bergman om du vill veta mer.

Intresseanmälan om efteranslutning t o m 18/2

Projektet går in i sin slutfas och vi kommer att köra en hopsamlingskampanj där fastighetsägare som under projektets gång blivit intresserade av en fiberanslutning har möjlighet att anmäla detta innan Peab avslutar projektet i mars.

Du som bor inom projektområdet och vill ha en fiberanslutning bör lägga en beställning till Zitius innan den 18/2 för att ha chans att vara med på en efteranslutningsrunda.

Vi är också medvetna om att vi lovat boende i närliggande områden att driva frågan mot Zitius om att utvidga projektområdet. Fram till den 18/2 kommer vi tillsammans med Peab att jobba fram ett underlag och presentera en kostnadskalkyl för Zitius.

Vår förhoppning är att vi kan motivera Zitius att starta ett projekt för att ansluta även dessa. Det finns dock inga garantier och vi vet inte de ekonomiska förutsättningarna men chansen finns, och är större än om fastighetsägare enskilt försöker beställa en anslutning.

Du som bor i kringliggande områden och vill ha en fiberanslutning bör därför så snart som möjligt göra en intresseanmälan hos Zitius. Ta kontakt med dina grannar och be dem att intresseanmäla sig också för att förbättra förutsättningarna.

Här har vi satt ihop en karta med alla intresseanmälda eller beställda fastigheter inom och utanför projektområdet som föreningen har vetskap om.

Status fiberprojekt Januari

Efter lite lägre aktivitet över jul och nyårshelgen är nu entreprenörerna i full gång igen.

De sträckor där det återstår grävning är den första etappen från Knutstorp via Hjälmarskogen till Nortorp. Där är ett hinder vid Hållet där det inte gått att trycka under vägen ner mot Knutstorp. Trafikverket har lämnat tillstånd att gräva av vägen men nu är det djup tjäle i vägen. Det är ett stort jobb som tar lång tid efter som vägen måste tinas upp minst tre meters bredd. Vi återkommer med info om när vägen blir avstängd.

Grävningen avslutas idag söder om Näshultasjön, så det är mellan Målsjö och Segerhult som det är kvar att gräva. De killar som blåser fiber är duktiga och har inte haft så stora problem med frusna slangar än.
I fredags var det 35 tomtgrävningar som inte var klara, varav en del beror på tjälade gårdsplaner. Då får de använda lite större maskiner.
Det står vita tält lite varstans i Näshulta, det är de som skarvar fiber i skåpen som behöver vara under tak.

Installation i fastigheter har legat nere sedan före jul, men är planerat till vecka 5 på sträckan Hökärr till Thomastorp söder om väg 214. Vecka 7 kommer de förhoppningsvis och installerar resterande, vi håller tummarna för att övergrävningen vid Hållet är klar då.
Planen är fortfarande att projektet ska vara klart under första kvartalet 2019.

En del som redan har fibern i drift har upplevt att de inte uppnår den hastighet som de har beställt av sin internetleverantör. För att kontrollera hastigheten ska man ha en dator som klarar den hastigheten ansluten med kabel till nätet.
Uppnår man ändå inte rätt hastighet bör ni kontakta internetleverantören.

Juluppdatering av läget i fiberprojektet i Näshulta

Uppdatering från Projektledaren på PEAB:

Under 2018 har vi driftsatt 204 kunder i Näshulta, 195 kunder återstår.
Total schaktad sträcka är hittills ca 10 mil.

Vi håller för närvarande på att gräva för fiber i etapp 6. Det är färdiggrävt från Vackernäs, förbi Kråksten till Nytorp. När vi kommer fram till Svalboviken, kommer vi att ta vid där vi redan schaktat i Svalboviken och fortsätta mot Tyckenhed.

Vi har även ett schaktlag som nu har arbetat sig från Norrtorp, förbi Näshulta Kvarn, upp till Hjälmaren/Hjälmarskogen. När vi schaktat klart där kommer vi att gräva av LV 703 vid Hållet-korsningen under januari för att kunna få fram stamnätet till alla kunder som ligger norr om den korsningen. Fibernäts-mässigt sett inkluderar det alla kunder från Hjälmarskogen, hela vägen ut till Norrtorp vid RV 214.

Vartefter vi blir klara i etappen Hållet Hjälmarskogen Norrtorp och etappen öster Näshultasjön kommer schaktlagen att flytta till den norra delen av etapp 5, den del som ligger norr om RV 214 mellan Hökärr och Tomastorp.

Tomtschaktarna har nu tagit lite julledigt, men de kommer tillbaka igen i januari. Då kommer man prioritera att få klart tomter i etapp 1 (Hjälmarskogen) och etapp 6 (Svalboviken) i första hand. Två schaktlag kommer att vara lediga i mellandagarna, medan ett schaktlag kommer fortsätta arbeta även då. Efter nyår är de andra tillbaka som vanligt igen.

Utskick av nöjdförklaring från markägare kommer göras efter årsskiftet, för de markägare som ännu inte blivit kontaktade.

Jag håller alla tummar och tår för att vi ska lyckas få klart så resterande kunder kan bli installerade innan mars är slut.

God Jul och Gott Nytt År! 🙂

Med vänlig hälsning
________________________________________________

Linda Sjöberg
Peab Anläggning AB

Lägesrapport November

Läget i grävning och installation av fiber i Näshulta fortgår med god fart.

Etappen från Knutstorp via Torp och Spettby är i det närmaste klar och driftsatt det återstår två fastigheter vid Karvik.

Etappen från Knutstorp via Näshulta kvar mot Nortorp går sakta pga mycket sten, ett grävlag går från Nortorp och ett börjar ner mot Hjälmarskogen den etappen är troligen inte färdig på det här året.

Etappen från Knutstorp via Åstorp och Hedensö är framme vid prästgården så den är framme där sjökablarna tar vid. Sjökablarna kom i sjön i början av November.

Etappen från Alphyddan via Arvidstorp till Spången har driftsatts till en del och resterande kommer att driftsättas i November. Under November månad planeras 80 nya kunder at få fibern i drift och då har vi passerat hälften av de ca 430 som ska anslutas.

Haneberg  ligger sedan i plan för att få igång nätet.

Sträckan Alphyddan ,Hökärr och vidare till Thomastorp pågår grävning  på södra sidan om väg 214 norra sidan får väntatrolige till efter nyår.

Sträckan Vackernäs, Svalboviken och Tyckenhed grävs efter att de grävt färdigt till Thomastorp. Där har vi ett problem med att Eskilstuna energi och miljö gräver nya högspänningsledningar. På  den sträckan  är de inte färdiga än, det gick inte att samordna arbetena och el- kablar finns inte på några kartor ännu så PEAB vill snabba på grävningen innan snö döljer spåren efter el grävarna.

Enligt planen idag ska det vara färdiggrävt i Mars vi har ett ledningsrättsärende som berör två kunder som inte är klart ännu.

« Äldre inlägg

© 2019 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑