Anbudstiden har nu löpt ut och föreningen har fått in ett antal anbud från olika intressenter. Arbetsgruppen håller som bäst på att se över de olika anbuden och målet är att utse den anbudsgivare som kommit med det för bygden bästa anbudet. På grund av sekretessregler i anbudsförfarandet är informationen i offerterna skyddade.

Styrelsens förhoppning är att vi inom kort kommer att kunna tilldela en intressent uppdraget och därefter skriva avtal med den parten. Då detta är klart kommer styrelsen att kalla till ett informationsmöte till vilket avtalsparten också kommer att bjudas in.