Jordbruksverkets nya föreskrifter fick som anat inte så stor påverkan annat än att det nu är tydligare vilka ramar som gäller för dem som söker stödmedel, och givetvis, att alltihop dragit ut en massa på tiden.

Tidsfördröjningen har resulterat i att det hunnit inkomma fler sökanden så att konkurrensen om stödmedlen hårdnat. Vi har dock haft bra förutsättningar från början och har även under tiden försökt göra vad vi kan för att anpassa oss till nya och ändrade förhållanden. Tidplanen är uppdaterad.