Då har vi lämnat in en ansökan om projektstöd till Länsstyrelsen. Projektplanen som bifogades ansökan finns att läsa här. Utifrån uppsatta bedömningskriterier har vi goda förutsättningar att få del av stödet då vi klassas som ett lagom stort byalag, med hög andel intresserade och med en god genomförandekapacitet. Länsstyrelsen planerar att börja behandla ansökningarna under oktober månad.