Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Författare: Hans Eriksson (sida 2 av 2)

Lägesrapport Juni

Nu är det fyra mil fiberslang i marken.  Den nuvarande gräventrepenören har för liten kapacitet i Näshultas steniga mark så dom kommer att avveckla sin verksamhet men de ska färdigställa det de har påbörjat. Det vill säga återställa marken och blåsa fiber samt besikta av grävarbetena med berörda markägare innan de åker härifrån.

En ny entreprenör från Vingåker kommer efter midsommar med större maskiner så det bör gå fortare att gräva.

Det är två rör borrade under väg 214 sedan stoppade trafikverket arbeten på väg 214 under Juni till och med Augusti av säkerhetsskäl vi vet inte om det beror på trafiken eller vägens dåliga underlag.

Markavtalen är klara förutom tre varav två är ledningsrättsärenden.

Nu har även alla större fastighetsägare klart med sina avtal.

Lägesrapport Maj

Nu är vi uppe i fyra mil fiberdiken. Gräventrepenören är i full gång med återställning av det som grävdes under vintern. Ni som har vintergrävda fiberdiken och där de varit  och återställt kan ni förvänta er en kontakt från grävarna om efterbesiktning av arbetet.

Mycket aktivitet finns efter majstigen och från nästa vecka kommer de att borra under väg 214. Visa hänsyn  för de som måste jobba på och omkring vägen. Trafikverket har på grund av den stora risken längs 214 stoppat alla arbeten på vägen från 1 Juni. Därför prioriteras borrning  längs 214 fram till 1/6.

Stationen vid Knutstorp blir nästa steg, när de kommit under vägen där kan blåsning av fiber till de första kunderna komma igång.

Projekteringen av sista etappen är nästan klar och ledningsrättsärendena rullar på i myndighets takt.

Sjökabel kommer att läggas i höst när Länsstyrelsen och kommunen tillåter. Det är stopp för sjöläggning fram till Oktober av naturhänsyn.

 

Lägesrapport 1 April

På årsmötet informerade vi om läget i fiberutbyggnaden.

Grävarbetet har pågått hela vintern med lite avbrott för tomtgrävning när det blev för mycket tjäle för de små maskinerna.

Markavtalen för sista etappen är på väg det berör fastigheter från Nygård till Thomastorp.

Avtalet med Kyrkan är klart med Stockholms stift och verkar vara klart även med Strängnäs stift, och det kan vi tacka Kyrkoherden för.

Det som kan sinka en del arbeten är att vi har två ärenden som vi fått lämna till lantmäteriet för att få gräva enligt Ledningsrättslagen, det förfarandet kan ta ett par månader.

Svalboviken området har blivit senarelagt på grund av att vi  måste lägga mer sjökabel än vi tänkt från början.

På kartan ser ni hur långt vi kommit med grävningen idag och en grov prognos när nätet kan vara i drift i de två första etapperna.


Vi påminner om att det är hög tid att lämna in beställning om ni avser att skaffa fiber.

 

Lägesrapport fiberutbyggnad Mars

Grävning för fiber pågår för fullt på flera platser i Näshulta. Trafikverket har lämnat sina tillstånd så de har börjat runt Hållet nu. Stockholms stift är klara så där kommer de att börja snart. Det är lite spretigt upp mot Hjälmaren när inte alla markavtal är färdiga. De har även börjat på delar vid Spången och Näsbo.

Projekteringen av etapperna som byggs från Alphyddan är inne i slutskedet så fastigheterna Alphyddan/ Haneberg har fått sina markavtal och fastigheterna ner mot Julita får sina rätt snart och därmed är all projektering klar.

Tomtgrävarna jobbar på med besök och planering, de gräver inte för fullt nu när det är snö och tjäle i marken.

Svårgrävd mark har ändrat på planeringen över Barrö. Det kommer att bli mer sjökabel så  nya tillstånd söks. Det medför att södra sidan av Näshultasjöns senareläggs till hösten.

Församlingen går in och stöttar fiberarbetet

Vi tackar Näshulta Församling och Kyrkoherden Karin Wibom för deras agerande i ärendet om grävningen på kyrkomark i Näshulta.

Det ekonomiska stödet från församlingen som täcker skillnaden mellan standardersättning och det belopp som stiften begär. Bidraget gör det möjligt att gå vidare utan att ta till ledningrättslagen, vilket skulle tagit ytterligare tid innan grävning kunnat påbörjas. Projektledaren har nu haft konstruktiva samtal med stiftens företrädare.

Eskilstuna-kuriren: Församlingen vill rädda fibern

Grävlagen har lagt ca 1,5 mil fiberslang till idag, med en plan på en mil i månaden så går det bra. Det som idag sinkar oss mest är brister i handläggningen från trafikverket. Det har gått 8 månader sedan handlingarna lämnades i till Trafikverket och vi har inte fått klartecken för Majstigen än. Trafikverket ska klara av handläggningen på 90 dagar men tydligen inte här.

Det har hänt att en del har fått ett nytt markavtal utskickat och det beror på att  vi har av olika anledningar tvingats att ändra sträckningen på fibern, det är viktigt att det kommer in till Linda på PEAB .

För närvarande är ett grävlag på väg till Vad från Åstorp, ett är runt Spettby och ett är i anslutning till 214 vid Åstorpskorset. Det grävlag som ansluter fastigheter, dvs gräver på tomten, har påbörjat sitt arbete. De kan komma före de andra.

Lägesrapport fibergrävning

Idag en vecka före jul har fibergrävarna klart med sträckan från Knutstorp till Nyby via Rotarbol . Grävning har påbörjats på andra sidan Majstigen och de ska gräva ner mot Torp i mellandagarna.

Tyvärr är inte trafikverket klara med grävtillståndet för Majstigen ännu.

Det är 4 grävlag igång och nästa vecka kan entreprenören som ska gräva på tomtmark dyka upp hos er där detaljprojekteringen är klar.

Ni som själva räknar med att lägga fiberslang kan kontakta Hans Eriksson 070 8301719 så kan vi plocka fram rätt slang och märkband med spårtråd till era anslutningar.

Nyare inlägg

© 2019 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑