Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Författare: Michael Bergman (sida 1 av 6)

Nätet är nu driftsatt och klart

Alla fiberinstallationer är nu klara. Den sista installationen gjordes vid Pukfält den 29/4. Nu pågår inmätning av nätet och en nöjdhetsförklaring kommer sedan att skickas ut till markägare. Samtidigt åker Peab runt och lagar och inspekterar i väntan på besiktning av Skanova. Det innefattar skåp och installationer, samt att man kommer att göra stickprov för att kontrollera grävdjupet. Därefter är Peab och Zitius klara med sitt arbete och nätet övergår i Skanovas ägo. Zitius fortsatta roll är att vara kommunikationsoperatör i nätet.

Frågor om efteranslutning och vart man kan vända sig om man bor utanför projektområdet besvaras här. För den som har behov finns fiberslang att hämta vid Hökärr. Kontakta Hans Eriksson i såfall.

Vi i styrelsen vill tacka för oss och passar samtidigt på att tacka alla leverantörer som arbetat med att få nätet på plats – Zitius, Peab,  BMA, och TA Schakt. Byggnationen tog 18 månader att genomföra och total schaktad sträcka är ca 12 mil. Tack också till alla Näshultabor som engagerat sig i fiberarbetet på olika sätt. Uppslutningen har varit fantastisk  – någonstans mellan 90-95% utav fast boende har anslutit till nätet.

Oss veterligen är det rekord i Sverige för ett byanät i den här storleken 🙂

Läs gärna artikeln i Kuriren 27 april.

Om fiberanslutning i ytterområden

Zitius har nu gått igenom det underlag vi lämnat över.

Deras ursprungliga plan var att starta upp en eftermarknadskampanj i Näshulta till sommaren, och man hade då sagt att det också kunde vara möjligt att ansluta kringliggande områden beroende på hur förutsättningarna ser ut. Nu har man svängt om. Tydligen är möjligheterna att gå utanför nuvarande projektområde begränsade då det inte bär sig ekonomiskt pga långa grävsträckor/inget statsbidrag.

Vi har gjort det vi kan för att påverka Zitius men gör nu bedömningen att kommunen och stadsnätet är det bästa kvarvarande alternativet i Näshultas kringområden. Troligtvis blir det kommunen som kommer att få ta huvudansvaret att ansluta hushåll som inte marknaden kan ansluta.

Boende på Katrineholmssidan bör intresseanmäla till Utsikt som har som mål att erbjuda alla i Katrineholms kommun en fiberanslutning.

På Eskilstunasidan är vår rekommendation till boende att organisera sig och jobba vidare med den intresseinsamling som vi påbörjat, och sedan kontakta Eskilstuna kommun och Fibra. Näshulta fiber kommer att stötta på de sätt vi kan. Ta kontakt med Michael Bergman om du vill veta mer.

Intresseanmälan om efteranslutning t o m 18/2

Projektet går in i sin slutfas och vi kommer att köra en hopsamlingskampanj där fastighetsägare som under projektets gång blivit intresserade av en fiberanslutning har möjlighet att anmäla detta innan Peab avslutar projektet i mars.

Du som bor inom projektområdet och vill ha en fiberanslutning bör lägga en beställning till Zitius innan den 18/2 för att ha chans att vara med på en efteranslutningsrunda.

Vi är också medvetna om att vi lovat boende i närliggande områden att driva frågan mot Zitius om att utvidga projektområdet. Fram till den 18/2 kommer vi tillsammans med Peab att jobba fram ett underlag och presentera en kostnadskalkyl för Zitius.

Vår förhoppning är att vi kan motivera Zitius att starta ett projekt för att ansluta även dessa. Det finns dock inga garantier och vi vet inte de ekonomiska förutsättningarna men chansen finns, och är större än om fastighetsägare enskilt försöker beställa en anslutning.

Du som bor i kringliggande områden och vill ha en fiberanslutning bör därför så snart som möjligt göra en intresseanmälan hos Zitius. Ta kontakt med dina grannar och be dem att intresseanmäla sig också för att förbättra förutsättningarna.

Här har vi satt ihop en karta med alla intresseanmälda eller beställda fastigheter inom och utanför projektområdet som föreningen har vetskap om.

PTS om nyttan med bredband

Post- och telestyrelsen har publicerat en film om nyttan med bredbandstjänster av olika slag. I filmen besöker de hushåll i olika delar av Sverige för att se hur de använder sin bredbandsuppkoppling i vardagen.

Fortsätt läsa

Grävstart

Då så! Efter tre års arbete med intresseförankring, bidrag, upphandling och olika myndighetskontakter så är nu skopan i backen.

De första grävlagen är på plats i norra delen av Näshulta. Först kommer stamsträcka att grävas vid stationen vid Knutstorp bort mot Majstigen. Blir inte vintern ovanligt hård så kommer man att kunna fortsätta gräva utan avbrott. De första abonnenterna bör i så fall kunna se fram emot att vara påkopplade fram emot vårkanten.

Grävningen utförs av BMA schakt i Hallsberg på uppdrag av Peab som håller i byggnationen. Hans Eriksson kommer, tillsammans med Håkan Fursjö, vara föreningens kontaktpersoner mot entreprenören. Om någon har frågor eller synpunkter angående grävning eller byggnation så går det bra att ta kontakt med någon av dem.

Uppdatering november

Arbetet för att nå byggstart fortsätter. Status när det gäller markavtal är att endast ett avtal återstår i etapp 1 och 2 vad gäller privata markägare. Vi har haft en bra dialog med flertalet markägare hittills och upplever att man fått gehör för sina synpunkter. Till syvende och sist är det båda parters ansvar att nå en överenskommelse. När det gäller kyrkans mark kommer Peab troligen välja alternativa vägar för att få åtkomst till marken. Med tiden tror vi därför att det kommer att gå att lösa så att alla som beställt fiber också kommer att kunna få det.

Det som hindrar grävstart nu är att Peab fått besked om att tillstånd från Trafikverket måste finnas på plats innan arbete får inledas (tidigare hade man tänkt börja schakta på privat mark). Dialog pågår med Trafikverket. Ärendet är inlämnat den 16 juni och har normalt 16 veckors handläggningstid.

Uppdatering oktober

Vi har fått flera frågor om när byggnationen väntas komma igång. För tillfället återstår ett par markavtal för att kunna påbörja schaktarbetet i etapp 1 och 2. Markavtal för övriga Näshulta förbereds nu och kommer att gå ut i nästa vecka.

Projekteringsbesök för tomtgrävning är klart i norra delen av Näshulta och fortsätter nu i västra. Under tiden har entreprenören ställt upp bodar och kabeltrummor vid Hökärr som kommer att vara uppställningsplats för maskiner och utrustning. Skanova säkerställer samtidigt att tillräckligt utrymme finns i stationerna vid Åstorp och Vidökna, som man kommer att utgå ifrån.

Viktigt att alla markavtal kommer in för att vi ska kunna nå fram till alla hushåll.

Äldre inlägg

© 2019 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑