Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Författare: Michael Bergman (sida 2 av 6)

Markavtal

Nedan syns en tänkt områdesindelning i fem etapper som kommer att färdigställas var och en för sig. Först ut är norra och västra delen av Näshulta. Vi har skickat ut markavtal till ett 20-tal markägare i dessa områden och har redan fått flertalet påskrivna. Vi tackar för det.

Vi är förhoppningsfulla till att markägare inser vikten av fiberutbyggnaden för Näshultas utvecklingsmöjligheter i framtiden. Grundprincipen i bidragsfinansierade nät är att ingen intrångsersättning betalas ut för att hålla anslutningskostnaderna nere. Det finns dock möjlighet att föreslå andra typer av dragningar om ni finner dragningen olämplig.

Har du som markägare frågor är du välkommen att ta kontakt med oss, eller med Peabs projektledare. Mer information kommer ut i samband med markavtalen. Obs! De som berörs av separata markupplåtelseavtal är markägare där fibern betjänar fler än den egna anslutningen.

Fiberetapper

Peab

Då har vi lite nytt att rapportera. Vi hade igår ett möte med Peab som ska bygga nätet. Projektering och tillståndsansökningar hos Trafikverket är långt gångna. Man har delat in Näshulta i ett antal zoner eftersom området är så stort, som man planerar att färdigställa i 4-5 etapper. Exakt i vilken ordning beror lite på när det blir klart med markavtal, tillstånd och samråd i områdena.

Vi kommer nu att skicka ut markavtal till markägare vars mark vi önskar gå förbi. I september kommer sedan Peab att ta kontakt med fastighetsägare i norra och västra delen av Näshulta för att boka projekteringsbesök. Inledningsvis kommer stamnät utmed norra delen av Majstigen att dras. Om allt flyter på bra kan det bli grävstart i Näshulta i oktober.

Lägesuppdatering

Arbetet har gått lite trögt under våren och sommaren varför vi inte haft något nytt att rapportera. Orsaken till det är att det först nyligen blivit formellt klart med Länsstyrelsen om överlåtelsen av projektet till Zitius, vilket varit ett hinder för att starta byggnationen.

Zitius har nu haft byggstartsmöte internt och tecknat avtal med entreprenören. Peab håller på att projektera och har varit ute och filmat i området inför grävarbetet. Vi väntar nu på besked om startmöte med Peab för att gå igenom förutsättningarna för att få in markavtal från berörda sträckor. Större markägare som efterfrågat kontakt/offert väntas bli kontaktade för projekteringsbesök någon gång efter semestrarna.

Vad händer nu?

Vi vet att många undrar hur det går med arbetet. Det vi kan säga är det vi berättade på årsmötet. Projektet går snart över i sin aktiva fas och vi befinner oss nu i ett mellanläge där vi överlämnat till Zitius och de formerar projektet internt och lägger över det till nästa instans (Skanova).

Det innefattar även avtalsskrivande med entreprenören vilket verkar dra ut på tiden, men vi gör vad vi kan för att pressa på. Vi har under tiden haft kontakt med den del av organisationen som ska leda byggarbetet. De är redo att sätta igång så fort avtalen är klara och projektet hamnar på deras bord. Vi återkommer när vi har mer information.

Årsmöte

Tisdagen den 18 april, kl.1900, Näshultagården

Det har blivit dags för årsmöte. Bland annat kommer det att beslutas om vad som ska ske med de insatser som tidigare inbetalats till föreningen. Efter mötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.

Zitius upprättar nu avtal med den entreprenör som ska anlägga nätet. I skrivande stund inväntar vi Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av stödet. Så snart detta är på plats kommer fiberbeställningarna att bekräftas och det praktiska arbetet kan börja.

Länsstyrelsen klar med tolkning

Under informationsmötet den 7 december berättade vi att föreningen och Zitius försöker lösa en del byråkratiska hinder som hindrar oss från att komma vidare i arbetet. Nyligen hade vi ett möte med Länsstyrelsen där det blev klart att de kommer att tolka Jordbruksverkets föreskrifter så att Zitius får ta över projekt och bidrag från föreningen. Vi håller nu på att skicka in de handlingar som krävs för att genomföra överlåtelsen.

I primärområdet tror vi att vi i stort sett är i mål med beställningarna. Zitius återkopplar nu till fastighetsägare som begärt kontakt och reder ut de problem som anmälts. De kommer också att göra en kostnadsuppskattning i de kringområden som vi samlat in intresseanmälningar ifrån och sedan gå ut med erbjudanden där.

Intresseinsamling i kringområden

Det är roligt att se att intresset för fiber är stort! Vi har nu med god marginal passerat 400 intresseanmälningar och därmed borde utsikterna att kunna utöka området vara goda. Vi kommer att fortsätta att samla in intresseanmälningar i kringliggande områden fram till 31 januari.

Under tiden kommer Zitius att börja kontakta fastighetsägare som anmält problem med beställningarna. Föreningen bevakar att alla som anmält problem får hjälp. I december och januari ska fibererbjudanden ha gått ut till alla hushåll. Om du ändå inte fått ett utskick finns de att ladda ner här:

.                                                         

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2019 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑