Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Författare: Michael Bergman (sida 2 av 4)

Intresseinsamling i kringområden

Det är roligt att se att intresset för fiber är stort! Vi har nu med god marginal passerat 400 intresseanmälningar och därmed borde utsikterna att kunna utöka området vara goda. Vi kommer att fortsätta att samla in intresseanmälningar i kringliggande områden fram till 31 januari.

Under tiden kommer Zitius att börja kontakta fastighetsägare som anmält problem med beställningarna. Föreningen bevakar att alla som anmält problem får hjälp. I december och januari ska fibererbjudanden ha gått ut till alla hushåll. Om du ändå inte fått ett utskick finns de att ladda ner här:

.                                                         

Beställ fiber innan 15 januari

För att vi ska komma vidare till projektering och byggnation är det nu viktigt att beställningarna snabbt och smidigt kommer in till Zitius. Dessa är icke bindande fram till att byggnationen meddelas kunna starta, därefter kommer de att ersätta de eventuella avtal som redan tecknats med föreningen.

  • Ni som redan är intresseanmälda eller tecknat avtal med föreningen, klicka här för att beställa fiber hos Zitius. Här finns även svar på de vanligaste frågor som vi fått kring beställningsförfarandet och kontaktuppgifter till personer som kan bistå om ni behöver hjälp.
  • Ni som ska göra en NY intresseanmälan för första gången, klicka här.

Uppdatering av läget

I lördags gick ett informationsbrev ut där det berättades om mötet med Zitius och att var och en nu behöver beställa fiber i Zitius portal fibertillalla.se. Instruktioner för detta fanns i brevet så om någon saknar det ta kontakt med Michael Carlén.

Vi har fått en del frågor angående fastigheter som saknar markering på kartan och beställningar som inte går igenom. Vi jobbar på detta så ha tålamod. I slutet av veckan tänker vi läsa in föreningens befintliga intresseanmälningar i portalen. Dock så måste var och en fortfarande gå in och beställa fiber.

På torsdag den 15/12 kommer det att hållas ett möte med områdeskontakter på Haneberg säteri så om du vill vara med och hjälpa till med fiberarbetet i ditt närområde är du välkommen att kontakta Michael Bergman.

Informationsmöte med Zitius

Med förhållandevis kort varsel kunde vi hålla ett informationsmöte tillsammans med vår upphandlade operatör Zitius.

Fortsätt läsa

Informationsmöte

Onsdagen den 7 december, kl.1900, Näshultagården

Efter lång tids väntan har vi äntligen kommit så långt att vi kan presentera vem som blev vinnare av upphandlingen. Som tidigare sagts så har vi valt att upphandla ett helhetskoncept med byggnation, ägande och förvaltning av nätet från en leverantör.

Det mest fördelaktiga anbudet lämnades av Zitius Service Delivery, som är Sveriges största kommunikationsoperatör. Vi kallar därför till ett informationsmöte där de kommer att presentera sig närmare, redogöra för tjänsteutbud, kostnadsbild och tidsplan för byggnationen.

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna till Näshultagården den 7/12.

Om kopparnätet

Telias nedsläckning av kopparnätet och de alternativ som återstår

Vi får ibland frågor om nedsläckningen av kopparnätet. För dig som missat det så fanns en artikel om detta i förra numret av Bygdebladet.

Anbuden gås igenom

Anbudstiden har nu löpt ut och föreningen har fått in ett antal anbud från olika intressenter. Arbetsgruppen håller som bäst på att se över de olika anbuden och målet är att utse den anbudsgivare som kommit med det för bygden bästa anbudet. På grund av sekretessregler i anbudsförfarandet är informationen i offerterna skyddade.

Styrelsens förhoppning är att vi inom kort kommer att kunna tilldela en intressent uppdraget och därefter skriva avtal med den parten. Då detta är klart kommer styrelsen att kalla till ett informationsmöte till vilket avtalsparten också kommer att bjudas in.

Näshulta i P1

 

P1 "Plånboken" om kopparnätet

Diskussion i radioprogrammet Plånboken om nedsläckningen av telenätet, där Näshulta är med på ett hörn.

”Framtidens nät kallar teleoperatören Telia den nya teknik som ska ersätta det så kallade kopparnätet, som idag används för fast telefoni och bredband via telefonjacket.Men vad innebär egentligen det här stora teknikskiftet?”

Inslaget kan du lyssna på här.

Näshultadagen

För andra året var vi på Näshultadagen och träffade medlemmar och svarade på frågor. Den vanligaste frågan var hur tidplanen ser ut nu när stödet är beviljat.

Det vi kan säga är att den nya upphandlingen som vi arbetat med under sommaren kommer att gå ut om ett par dagar. I september bör vi då veta vem som vunnit, och även vad priset kommer att bli. I samband med det går vi troligtvis ut med ett slutdatum för att lämna in anslutningsavtal eftersom vi ska teckna avtal med entreprenören om de fastigheter som ska ingå i projektet.

Hösten och vintern tror vi går åt till detaljprojektering, markavtal och ett sista infomöte. Grävstart så fort tjälen släpper och sedan helt färdigbyggt under 2017. Det är vad vi jobbar efter just nu.

Vi fick stöd!

Idag kom ett efterlängtat besked från Länsstyrelsen; Näshulta får stöd för sitt bredbandsprojekt.
Vi har nu en beviljad budget för projektet på upp till 22,7 miljoner, där vi får bidrag på 60% av kostnaderna. Vår bedömning är att det räcker till en omfattande fiberutbyggnad i Näshulta. Inte bara till de allra mest lönsamma sträckorna, vilket troligen skulle blivit fallet om vi hade behövt bygga utan stöd.

Det var i konkurrens med ett trettiotal andra fiberprojekt i Sörmland, där fyra projekt har blivit beviljade stöd. Mycket har gått i lås för att det lyckats. Om vi ska lyfta fram en avgörande orsak till det så var det den mycket höga intressegraden, uppbackad av påskrivna anslutningsavtal, vilket var länsstyrelsens främsta bedömningskriterium. Stort tack allihop!

Ett informationsbrev går nu ut till alla medlemmar inom kort.

Banderoll Näshulta fiber

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2018 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑