Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Författare: Michael Bergman (sida 2 av 5)

Årsmöte

Tisdagen den 18 april, kl.1900, Näshultagården

Det har blivit dags för årsmöte. Bland annat kommer det att beslutas om vad som ska ske med de insatser som tidigare inbetalats till föreningen. Efter mötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.

Zitius upprättar nu avtal med den entreprenör som ska anlägga nätet. I skrivande stund inväntar vi Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av stödet. Så snart detta är på plats kommer fiberbeställningarna att bekräftas och det praktiska arbetet kan börja.

Länsstyrelsen klar med tolkning

Under informationsmötet den 7 december berättade vi att föreningen och Zitius försöker lösa en del byråkratiska hinder som hindrar oss från att komma vidare i arbetet. Nyligen hade vi ett möte med Länsstyrelsen där det blev klart att de kommer att tolka Jordbruksverkets föreskrifter så att Zitius får ta över projekt och bidrag från föreningen. Vi håller nu på att skicka in de handlingar som krävs för att genomföra överlåtelsen.

I primärområdet tror vi att vi i stort sett är i mål med beställningarna. Zitius återkopplar nu till fastighetsägare som begärt kontakt och reder ut de problem som anmälts. De kommer också att göra en kostnadsuppskattning i de kringområden som vi samlat in intresseanmälningar ifrån och sedan gå ut med erbjudanden där.

Intresseinsamling i kringområden

Det är roligt att se att intresset för fiber är stort! Vi har nu med god marginal passerat 400 intresseanmälningar och därmed borde utsikterna att kunna utöka området vara goda. Vi kommer att fortsätta att samla in intresseanmälningar i kringliggande områden fram till 31 januari.

Under tiden kommer Zitius att börja kontakta fastighetsägare som anmält problem med beställningarna. Föreningen bevakar att alla som anmält problem får hjälp. I december och januari ska fibererbjudanden ha gått ut till alla hushåll. Om du ändå inte fått ett utskick finns de att ladda ner här:

.                                                         

Beställ fiber innan 15 januari

För att vi ska komma vidare till projektering och byggnation är det nu viktigt att beställningarna snabbt och smidigt kommer in till Zitius. Dessa är icke bindande fram till att byggnationen meddelas kunna starta, därefter kommer de att ersätta de eventuella avtal som redan tecknats med föreningen.

  • Ni som redan är intresseanmälda eller tecknat avtal med föreningen, klicka här för att beställa fiber hos Zitius. Här finns även svar på de vanligaste frågor som vi fått kring beställningsförfarandet och kontaktuppgifter till personer som kan bistå om ni behöver hjälp.
  • Ni som ska göra en NY intresseanmälan för första gången, klicka här.

Uppdatering av läget

I lördags gick ett informationsbrev ut där det berättades om mötet med Zitius och att var och en nu behöver beställa fiber i Zitius portal fibertillalla.se. Instruktioner för detta fanns i brevet så om någon saknar det ta kontakt med Michael Carlén.

Vi har fått en del frågor angående fastigheter som saknar markering på kartan och beställningar som inte går igenom. Vi jobbar på detta så ha tålamod. I slutet av veckan tänker vi läsa in föreningens befintliga intresseanmälningar i portalen. Dock så måste var och en fortfarande gå in och beställa fiber.

På torsdag den 15/12 kommer det att hållas ett möte med områdeskontakter på Haneberg säteri så om du vill vara med och hjälpa till med fiberarbetet i ditt närområde är du välkommen att kontakta Michael Bergman.

Informationsmöte med Zitius

Med förhållandevis kort varsel kunde vi hålla ett informationsmöte tillsammans med vår upphandlade operatör Zitius.

Fortsätt läsa

Informationsmöte

Onsdagen den 7 december, kl.1900, Näshultagården

Efter lång tids väntan har vi äntligen kommit så långt att vi kan presentera vem som blev vinnare av upphandlingen. Som tidigare sagts så har vi valt att upphandla ett helhetskoncept med byggnation, ägande och förvaltning av nätet från en leverantör.

Det mest fördelaktiga anbudet lämnades av Zitius Service Delivery, som är Sveriges största kommunikationsoperatör. Vi kallar därför till ett informationsmöte där de kommer att presentera sig närmare, redogöra för tjänsteutbud, kostnadsbild och tidsplan för byggnationen.

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna till Näshultagården den 7/12.

Om kopparnätet

Telias nedsläckning av kopparnätet och de alternativ som återstår

Vi får ibland frågor om nedsläckningen av kopparnätet. För dig som missat det så fanns en artikel om detta i förra numret av Bygdebladet.

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2019 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑