Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Författare: Michael Carlén

Ordinarie årsstämma

Kallelse till årsstämma i Näshulta Fiber ekonomiska förening

Datum:         2018-03-27

Tid:               19:00

Plats:            Näshulta Kommunalhus

Kallelsen är även skickad via Epost till alla medlemmar. I den utskickade kallelsen så finns dagordningen samt förslagen på stadgeändringarna.

Under extra stämman den 7 januari så godkändes styrelsens förslag på ändringarna. För att förändringarna ska kunna genomföras så krävs det att även denna stämma godkänner dem!

Förändringarna i stadgarna är för att föreningen ska kunna betala tillbaka del av insatsen samt att ansvarsområdena för föreningen nu är ändrade i och med avtalet med Zitius.

Så titta gärna i era Epostlådor och läs igenom förslagen.

Extrastämma

Kallelse till extrastämma i Näshulta Fiber ekonomiska förening.

Datum: 2018-01-07

Tid:         17:00

Plats:     Näshulta kommunalhus

Kallelsen är även skickad via Epost till alla medlemmar. I den utskickade kallelsen så finns dagordningen samt förslagen på stadgeändringarna.

Förändringarna i stadgarna är för att föreningen ska kunna betala tillbaka del av insatsen samt att ansvarsområdena för föreningen nu är ändrade i och med avtalet med Zitius.

Så titta gärna i era Epostlådor och läs igenom förslagen.

Notis om fiber

Eskilstuna Kuriren om fiberintresse i Näshulta

Eskilstuna Kuriren 2 Juni, 2015

© 2019 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑