Två veckor efter utskick av anslutningsavtalen har drygt hälften skrivit på, vilket lär betyda att vi redan nu har ett par ”säkra” delsträckor som kommer att kunna projekteras och byggas från start.

Intressegraden ligger för närvarande på 85% eller mer, beroende på hur vi väljer att avgränsa området. Något som i sin tur bygger på inkomna intresseanmälningar och avtal. Från och med mitten på februari planerar vi att visa denna information på vår karta.