Angående stödet så för vi kontinuerligt dialog med Länsstyrelsen om kompletteringar av olika slag. Under vintern och våren har vi gjort ett flertal och den senaste ska vara inne 29 juli. Länsstyrelsen gör ingen utfästelse längre kring ett datum för beslutet, utan meddelar bara att officiellt beslut kommer när samtliga ansökningar i länet är genomgångna.

Om man ska se något positivt i att processen drar ut på tiden på det här viset, så är det att tillämpningen av regelverket för stödet klarnat en aning. Bland annat har det nu uppstått en möjlighet att överlåta ägandet av nätet på en gång istället för efter 5 år. Samtidigt har erfarenheter från andra fiberföreningar visat att anbuden är betydligt bättre när överlåtelse av nätet ingår som en del i upphandlingen.

I väntan på Länsstyrelsens beslut har därför styrelsen valt att avbryta nuvarande upphandling och ge arbetsgruppen i uppdrag att sätta ihop ett nytt upphandlingsunderlag. Ambitionen är att genomföra en totalupphandling under sommaren medan vi väntar på handläggningen av bidraget.