Som ni kanske läst i tidningen eller hört på radio så är inte Länsstyrelsen färdig med tilldelningen av stödmedel än. Anledningen att beslutet drar ut på tiden ytterligare är att man börjat föra dialog med marknadsaktörer om hur man ska kunna få till stånd en så stor utbyggnad som möjligt totalt sett.

Det här är något som kommer att påverka handläggningstiden, men förhoppningsvis inte utfallet för vår del. Vi har kunnat få förhandsinformation om att vi ”ligger bra till” efter Länsstyrelsens preliminära genomgång av ansökningarna. För att inte spilla ytterligare tid uppmanar vi därför intresserade som ”väntar och ser” att skriva på avtalet och skicka in det snarast eftersom det förbättrar våra möjligheter att kunna ta hem stödet. Tidplanen är uppdaterad.