Anslutningsavtal för att ansluta sig till fibernätet hittar du här.

(Föreningens anslutningsavtal har nu ersatts med beställning hos Zitius)

Stadgar antagna vid konstituerande årsmöte samt reviderade 2018 finns här.

Protokoll från årsmöten: 201520162017, 2018 extrastämma2018

Informationsutskick till ytterområden januari 2017 finns här.

Informationsutskick i projektområdet december 2016 finns här.

Bildspel från informationsmötet 13 januari 2016 finns här.

Bildspel från årsmötet 17 juni 2015 finns här.

Bildspel från informationsmötet 6 maj 2015 finns här.

Länkar


Frågor och svar om fiber

http://www.viivilla.se/bygg/11-fragor-fiberkabel/

Om mobilt bredband kontra fiber

http://mobil.dn.se/ekonomi/snabbt-slut-pa-mobilt-surf-nar-operatorerna-snalar/

Om kopparnätets avveckling och 4G

http://hsfiber.se/varfor-fiber/koppartradar-kontra-4g/

Om ADSL och 5G

http://www.kristinehamn.se/sites/default/files/bilder/boende-miljo/bo-bygga/Bredband/filer/fragor_bredband_fiber_kristinehamn.pdf

Om ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/projektstod/bredband.4.37e9ac46144f41921cd2c761.html

Inslag i TV om bredband på landsbygden

http://www.svtplay.se/klipp/bredband-avgor-landsbygdens-framtid
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/enorm-okning-av-datamangden-i-framtiden
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/fiber-at-folket
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sormland/bredbandsbristen-hindrar-foretagande