Vid det konstituerande årsmötet den 17 juni så bildades den ekonomiska föreningen Näshulta Fiber. Till ordförande valdes Michael Carlén. Före årsmötet hölls information om läget just nu för arbetsgruppen, se presentation. Mer information (stadgar, protokoll m.m.) kommer att läggas ut inom kort.