Search in:

Information

Det är viktigt med en levande och attraktiv landsbygd där människor kan bo och arbeta på samma villkor som i städerna. En viktig förutsättning för det är en utbyggd infrastruktur för bredbandsanslutning.

Idag använder vi internet på andra sätt än vi gjorde för bara några år sedan. Tidigare handlade det mest om att söka information. Idag konsumerar vi digitala medier, TV och underhållning i större utsträckning. Vi gör våra bankärenden och inköp, vi kommunicerar, roar oss och skaffar kunskaper. Samtidigt kommer nya användningsområden som kommunal service med trygghetslarm och vårdplanering på distans. Vi vet inte hur morgondagen kommer att se ut. Det enda vi kan vara säkra på är att tjänsteutbudet via nätet kommer att öka och bli viktigare för varje dag som går.

Till våren kommer Telia stänga ner det fasta telenätet och plocka bort sina kopparledningar i Näshulta. Anledningen är att Telia inte längre har ett samhällsansvar för telefonin i Sverige. En av konsekvenserna blir att du inte längre kommer att ha tillgång till din fasta telefon/ADSL bredband, och det är tyvärr vi som privatpersoner som drabbas.

De mobila alternativen som då återstår når inte ut på landsbygden i tillräcklig omfattning för att klara av att ersätta det fasta nätet. Trådlös teknik har inte kapacitet eller tillförlitlighet att täcka framtidens behov av kommunikation och digitala tjänster. Trådlös teknik är endast ett komplement, och dess utbyggnad är i sin tur beroende av ett väl utbyggt fibernät.

För att fortsättningsvis hålla landsbygden levande och kunna utföra sådant som vi nu ser som självklart, krävs ett gemensamt engagemang och investeringar. Statsbidrag har i omgångar avsatts till detta. Vi som fastighetsägare har möjlighet att få del av dessa medel om vi samverkar i byalag.

Geografiskt område

Föreningens upptagningsområde framgår av denna karta där vi mottagit flest intresseanmälningar, samt beviljats bidrag från Länsstyrelsen. Området omfattar fastigheter (hushåll, fritidshus och företag) i Näshulta socken med omnejd.

Visar det sig att intresset i kringliggande områden är tillräckligt stort kommer operatören Zitius att erbjuda dessa fiberanslutning i samband med byggnationen.

Planering

Projektet kommer att delas in i tre etapper.

Etapp 1 (förstudiefas)

  1. Upprätta lista med intresserade fastighetsägare.
  2. Ta fram förslag på dragning av fibernätet.
  3. Upprätta projektplan och kalkyl.

Etapp 2 (etableringsfas)

  1. Bilda en ekonomisk förening.
  2. Söka tillstånd och bidrag (projektstöd från Länsstyrelsen)
    (Teckna anslutningsavtal med intresserade fastighetsägare)
  3. Genomföra upphandling och teckna avtal med leverantör

Etapp 3 (byggnationsfas)

  1. Projektera och teckna markupplåtelseavtal
  2. Börja gräva

Målsättningen är att inleda byggnationsfasen hösten 2017, med ambitionen att ha nätet helt färdigbyggt under 2018. Inkoppling och driftsättning kommer att ske successivt i takt med att grävetapperna färdigställs.

Kostnader och finansiering

Vi har beviljats bidrag med 60% av kostnaderna via ett projektstöd inom landsbygdsprogrammet som administreras av Länsstyrelsen. Som leverantör har vi upphandlat Zitius som är Sveriges största kommunikationsoperatör. De ingår i Telia-koncernen, tillsammans med Skanova, Relacom m.fl. De kommer att hålla ihop byggnationen och sköter sedan driften av fibernätet.

Anslutningskostnad inom projektområdet är 21 900:- per fastighet (tomtgrävning ingår i detta). Extra anslutningar på din fastighet, om du exempelvis har fler hus, kostar 10 950:- och för ytterligare lägenhet 5 000:-. Betalning sker mot faktura i efterhand när det är inkopplat och klart. Det finns möjlighet att delbetala anslutningskostnaden över 5 år om man så önskar för 393:-/mån.

För kringliggande områden fastställs priset utifrån hur många som anmäler sig i respektive område.

Exempel på månadskostnad med fiber

Genom att samla tjänster för TV, telefon och internet via fiberanslutningen kan mycket pengar sparas på sikt. I exemplet nedan visas en besparing på drygt 4 800 kronor/år med fiber. Det innebär att en investering på 20 000 kronor för en fiberanslutning är återbetald på ca 4 år. Observera att detta enbart är ett exempel. Räkna gärna på dina egna kostnader.

Kostnader                                     Idag, utan fiber                             År 1, fiber

Internet                                         409 kr/mån (ADSL 2-10 Mbit)     254 (Tyfon 10 Mbit)

Tv                                                    279 kr/mån (Telia Lagom)          165 (Viasat BasPlus)

Telefoni                                         165 kr/mån (Telia Bas)                 29 (Banhof IP-telefoni)

Summa                                          10 236 kr/år                                   5 376 kr/år

Besparing per år 4 860 kr

Källor: Telia, Qmarket