Med förhållandevis kort varsel kunde vi hålla ett informationsmöte tillsammans med vår upphandlade operatör Zitius.

Informationsmöte Näshulta fiber

Föreningen redogjorde för att de tre viktigaste förutsättningarna nu är på plats: intresse, bidrag och leverantör. Därefter informerade Zitius om kostnadsbilden och hur man avser att genomföra projektet med hjälp av föreningens beviljade stöd.

Pris per anslutning kommer bli 21.900:- inkl moms. Tomtgrävning är inräknat i detta. Ytterligare information från mötet och närmare detaljer om förutsättningar kommer att skickas ut till medlemmar och intresseanmälda inom kort.

Informationsmöte Näshulta fiber och Zitius