Onsdagen den 7 december, kl.1900, Näshultagården

Efter lång tids väntan har vi äntligen kommit så långt att vi kan presentera vem som blev vinnare av upphandlingen. Som tidigare sagts så har vi valt att upphandla ett helhetskoncept med byggnation, ägande och förvaltning av nätet från en leverantör.

Det mest fördelaktiga anbudet lämnades av Zitius Service Delivery, som är Sveriges största kommunikationsoperatör. Vi kallar därför till ett informationsmöte där de kommer att presentera sig närmare, redogöra för tjänsteutbud, kostnadsbild och tidsplan för byggnationen.

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna till Näshultagården den 7/12.