I september har styrelsen gått ut med information till alla som anmält intresse för fiber och bor inom projektets planerade område att det är dags att betala in medlemsavgiften. Näst på tur står sedan upprättande av anslutningsavtal och i samband med det att göra en insats/delbetalning på anslutningskostnaden. För arbetsgruppens del pågår ett arbete i det tysta med tillståndshantering och upphandling av entreprenör och kommunikationsoperatör.