Det är roligt att se att intresset för fiber är stort! Vi har nu med god marginal passerat 400 intresseanmälningar och därmed borde utsikterna att kunna utöka området vara goda. Vi kommer att fortsätta att samla in intresseanmälningar i kringliggande områden fram till 31 januari.

Under tiden kommer Zitius att börja kontakta fastighetsägare som anmält problem med beställningarna. Föreningen bevakar att alla som anmält problem får hjälp. I december och januari ska fibererbjudanden ha gått ut till alla hushåll. Om du ändå inte fått ett utskick finns de att ladda ner här:

.