Uppdatering från Projektledaren på PEAB:

Under 2018 har vi driftsatt 204 kunder i Näshulta, 195 kunder återstår.
Total schaktad sträcka är hittills ca 10 mil.

Vi håller för närvarande på att gräva för fiber i etapp 6. Det är färdiggrävt från Vackernäs, förbi Kråksten till Nytorp. När vi kommer fram till Svalboviken, kommer vi att ta vid där vi redan schaktat i Svalboviken och fortsätta mot Tyckenhed.

Vi har även ett schaktlag som nu har arbetat sig från Norrtorp, förbi Näshulta Kvarn, upp till Hjälmaren/Hjälmarskogen. När vi schaktat klart där kommer vi att gräva av LV 703 vid Hållet-korsningen under januari för att kunna få fram stamnätet till alla kunder som ligger norr om den korsningen. Fibernäts-mässigt sett inkluderar det alla kunder från Hjälmarskogen, hela vägen ut till Norrtorp vid RV 214.

Vartefter vi blir klara i etappen Hållet Hjälmarskogen Norrtorp och etappen öster Näshultasjön kommer schaktlagen att flytta till den norra delen av etapp 5, den del som ligger norr om RV 214 mellan Hökärr och Tomastorp.

Tomtschaktarna har nu tagit lite julledigt, men de kommer tillbaka igen i januari. Då kommer man prioritera att få klart tomter i etapp 1 (Hjälmarskogen) och etapp 6 (Svalboviken) i första hand. Två schaktlag kommer att vara lediga i mellandagarna, medan ett schaktlag kommer fortsätta arbeta även då. Efter nyår är de andra tillbaka som vanligt igen.

Utskick av nöjdförklaring från markägare kommer göras efter årsskiftet, för de markägare som ännu inte blivit kontaktade.

Jag håller alla tummar och tår för att vi ska lyckas få klart så resterande kunder kan bli installerade innan mars är slut.

God Jul och Gott Nytt År! 🙂

Med vänlig hälsning
________________________________________________

Linda Sjöberg
Peab Anläggning AB