Nedan finner du kartor över intresseanmälda hushåll, vårat upptagningsområde, samt intresseanmälda hushåll utanför området.

Fiberkartan.se uppdateras löpande med intresseanmälda hushåll i området.
Vita inforutor finns utmarkerade på kartan där ni hittar kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar och områdeskontakter som finns i grannskapet.

Fiberkartan

Föreningens upptagningsområde utgörs av det inringade området på kartan nedan där vi mottagit flest intresseanmälningar och beviljats bidrag från Länsstyrelsen.

Stödområde

Utvidgning av projektområdet?

Föreningen gör just nu en hopsamling av intresseunderlaget i närliggande områden för att presentera för Zitius. Vår förhoppning är att vi kan motivera dem att starta ett projekt för att ansluta även dessa.

Fiberkartan efteranslutningar

Kartan visar intresseanmälda eller beställda inom och utanför projektområdet som föreningen har vetskap om. Fastigheter som skulle kunna vara aktuella för efteranslutning beroende på hur förutsättningarna ser ut. Lämna därför en intresseanmälan till Zitius och prata med grannarna.

Det finns ingen bortre gräns för hur långt från nuvarande projektområde som det går att göra en intresseanmälan ifrån. På Katrineholmssidan tror vi att chanserna till en fiberanslutning är störst med Utsikt och Katrineholms kommun.