Nedan finner du kartor över intresseanmälda hushåll och upptagningsområde.

Fiberkartan.se uppdateras löpande med intresseanmälda hushåll i området.
Vita inforutor finns utmarkerade på kartan där ni hittar kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar och områdesombud som finns i grannskapet. Dessa kan ni vända er till om ni vill veta mer eller har frågor.

Fiberkartan

Föreningens upptagningsområde utgörs främst av det inringade området på kartan nedan där vi mottagit flest intresseanmälningar och beviljats bidrag från Länsstyrelsen.

Stödområde

Är intresset tillräckligt stort i kringliggande områden kommer troligtvis Zitius att kunna erbjuda fiberanslutning även där i samband med byggnationen. Lämna därför en intresseanmälan och prata med grannarna.