Search in:

Karta

Fiberkartan.se uppdateras löpande med intresseanmälda hushåll i området. Kartan utgör även underlag för projekteringen som sker när byggnationsfasen startar.

Vita inforutor finns utmarkerade på kartan där ni hittar kontaktuppgifter på de områdesombud som finns i grannskapet, som ni kan vända er till om ni vill veta mer eller har frågor.

Fiberkartan3

Föreningens upptagningsområde utgörs främst av det inringade området på kartan nedan där vi mottagit flest intresseanmälningar, samt beviljats bidrag från Länsstyrelsen.

omrade3

Är intresset tillräckligt stort i kringliggande områden kommer Zitius att kunna erbjuda även dessa fiberanslutning i samband med byggnationen. Lämna därför en intresseanmälan och prata med grannarna.