Nedan finner du kartor över intresseanmälda hushåll och upptagningsområde.

Fiberkartan.se uppdateras löpande med intresseanmälda hushåll i området.
Vita inforutor finns utmarkerade på kartan där ni hittar kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar och områdeskontakter som finns i grannskapet. Dessa kan ni vända er till om ni vill veta mer eller har frågor.

Fiberkartan

Föreningens upptagningsområde utgörs av det inringade området på kartan nedan där vi mottagit flest intresseanmälningar och beviljats bidrag från Länsstyrelsen.

Stödområde

Är intresset tillräckligt stort i kringliggande områden finns det möjlighet att Zitius väljer att erbjuda en fiberanslutning även där. När primärområdet börjar bli färdigt planerar vi att göra en hopsamling av intresseunderlaget i ytterområden och presentera för Zitius. Lämna därför en intresseanmälan och prata med grannarna.