För mer information kontakta Michael Carlén:
michael.carlen@hotmail.se  alternativt 073-398 40 98

För frågor rörande grävning och mark kontakta Hans Eriksson:
eriksson_svalbo@hotmail.com alternativt 070-830 17 19

Styrelse

Michael Carlén, Ordförande
Håkan Norling, Vice ordförande
Ann-Britt Eriksson, Kassör
Michael Bergman, Sekreterare
Daniel Tidefjärd, Ledamot
Hans Eriksson, Ledamot
Håkan Fursjö, Suppleant
Anders Lundkvist, Suppleant

Revisorer

Kicki Thornér, kicki@qualita.se
Uffe Merell, uffe@merell.se
Bo S. Carlén, Revisorssuppleant
Anders Kruhsberg, Revisorssuppleant

Valberedning

Fredrik Karlsson
Christer Ilar
Annette Pettersson-Selander

Arbetsgrupp under etableringsfasen

Michael Bergman, Projektledare
Ann-Britt Eriksson, Ekonomiansvarig
Tommy Kvarsell, Upphandlingskunnig
Daniel Tidefjärd
Håkan Norling
Michael Carlén
Niklas Angelöf
Erik Hedar
Lars Andersson, Tekniskt ansvarig
Johan Kilger, Ekonomiansvarig
Christer Nordqvist
Fredrik Karlsson
Anders Kruhsberg

Områdeskontakter som är behjälpliga med information

Kent Holmberg, Koten                      070-6890315    070.6890315@telia.com
Pelle Wester, Lövhult                         070-6249444    pelle@westerdesign.se
Anders Eriksson, Torpkvarn           070-1902133    torpkvarn@telia.com
Hans-Christer Andersson, Knutstorp 070-9490056 h_c_mail@yahoo.com
Daniel Larsson, Spången                  016-82017         anordin@me.com
Kjell Karlsson, Visund                        070-6798083   visund@telia.com
Gunnar Larsson, Kärrtorp               072-5885749   gunnar.pcb.larsson@gmail.com
Tarja Katva-Karjanmaa, Otterbo 070-3023284    tarjalk@telia.com
Hans Karlsson, Villa Hasselbacken 070-6980107  villa.hasselbacken@telia.com
Nils Pettersson, Kråksten                070-3907490   nils.pettersson@eskilstuna.se
Hans Eriksson, Svalboviken            070-8301719   eriksson_svalbo@hotmail.com
Olle Wilhelmsson, Svalboviken    070-5400622   wilhelmsson@pelicanrouge.com
Jan Bergdahl, Lilla Nytorp               070-6731372    janbergdahl@telia.com
Sven Johansson, Altytan                  070-2289700    altytan@hotmail.se
Arne Larsson, Fäboda                        070-2502488    arne.anita.faboda@hotmail.com