Då och då får vi intresseanmälningar från kringliggande områden. Dessa redovisas inte på hemsidan för närvarande, men samlas in för att bedöma om det är möjligt att utvidga projektets område. Särskilt från Koten har det kommit in många. Kommer det bara in tillräckligt många från ett angränsande område så kommer avtal att skickas ut.

Den 15/2 är sista kompletteringsdag hos Länsstyrelsen då vi ska slå fast projektområde och budget. Därför önskar vi få in intresseanmälningar och avtal innan dess. Skulle det inte visa sig möjligt att utvidga området kommer vi efter projektet att överlämna intresseunderlaget i operatörens händer. Ni kan alltså med fördel göra en intresseanmälan till oss.