På årsmötet informerade vi om läget i fiberutbyggnaden.

Grävarbetet har pågått hela vintern med lite avbrott för tomtgrävning när det blev för mycket tjäle för de små maskinerna.

Markavtalen för sista etappen är på väg det berör fastigheter från Nygård till Thomastorp.

Avtalet med Kyrkan är klart med Stockholms stift och verkar vara klart även med Strängnäs stift, och det kan vi tacka Kyrkoherden för.

Det som kan sinka en del arbeten är att vi har två ärenden som vi fått lämna till lantmäteriet för att få gräva enligt Ledningsrättslagen, det förfarandet kan ta ett par månader.

Svalboviken området har blivit senarelagt på grund av att vi  måste lägga mer sjökabel än vi tänkt från början.

På kartan ser ni hur långt vi kommit med grävningen idag och en grov prognos när nätet kan vara i drift i de två första etapperna.


Vi påminner om att det är hög tid att lämna in beställning om ni avser att skaffa fiber.