Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Lägesrapport Augusti

PEAB har, som ni vet bytt till en ny schaktentreprenör, TA Gräv & Schakt från Vingåker.
BMA i Hallsberg, som vi hade innan, är så gott som avetablerade, förutom ett schaktlag och som håller på att knyta ihop det sista i etapp 2( Knutstorp Torp) . De håller även på att blåsa fiber i slangarna i etapp 2 och början av etapp 3 (Åstorp, Hedensö)  just nu.

Från TA Gräv & Schakt har vi just nu ett schaktlag i Näshulta som håller på att färdigställa etapp 4(Alphyddan Haneberg), för att sedan arbeta sig vidare mot etapp 5(Hökärr,Thomastorp) via Ottebro.
I september kommer det ansluta tre schaktlag till, där två av dessa schaktlag kommer ta vid där BMA slutat gräva i etapp 1(Hjälmarskogen Nortorp) och 3(Åstorp Hedensö).
Det fjärde schaktlaget är planerat att hjälpa till där det behövs.

Vi räknar med att börja installera de första kunderna som utgår från stationen vid Knutstorp/Åstorp under vecka 35, efter det kommer vi försöka jobba på med installationer under hösten, där vi blir klara. Etapp 2 och början av etapp 3 ligger först på tur, därefter kommer vi försöka fortsätta med etapp 4 för installationer senare under hösten.

Ansökan om sjökabelförläggning är sökt och godkänd av Eskilstuna kommun, samt berörda markägare. Nu håller vi bara tummarna för att vi får godkänt från Länsstyrelsen på sträckan till Näshulta Kyrka och till Haneberg Viken-Timmerviken.

(Infratek håller just nu på att gräva ned elkablar i Svalboviken, det är inte vi som är där.

Möten har hållits med de återstående markägarna på Lantmäteriet så den processen är igång och borde vara klar i September.

3 kommentarer

  1. Hur ser planerna ut för Koten och husen däromkring?

  2. Vi bevakar de fastigheter som ligger i anslutning till det området som vi har sökt stöd för och deras intresse ska vi försöka tillgodose i ett uppsamlings heat när det primära närmar sig färdigställt. Att gå utanför det området kräver nya tillstånd från trafikverk nya markavtal mm.

    Fastigheter som ligger inom området men som inte anmält intresse tidigare får också vänta om det är grävt förbi fastigheten. Det går alltid att anmäla till zitius via fiber till alla så de ser ert intresse.

  3. Hej. Hur ser det ut med installationen på östra sidan? När är det tänkt att vara klart? Finns det större info att hämta någon annan stans, då jag inte sett helhets planen.

Kommentera

© 2019 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑