Läget i grävning och installation av fiber i Näshulta fortgår med god fart.

Etappen från Knutstorp via Torp och Spettby är i det närmaste klar och driftsatt det återstår två fastigheter vid Karvik.

Etappen från Knutstorp via Näshulta kvar mot Nortorp går sakta pga mycket sten, ett grävlag går från Nortorp och ett börjar ner mot Hjälmarskogen den etappen är troligen inte färdig på det här året.

Etappen från Knutstorp via Åstorp och Hedensö är framme vid prästgården så den är framme där sjökablarna tar vid. Sjökablarna kom i sjön i början av November.

Etappen från Alphyddan via Arvidstorp till Spången har driftsatts till en del och resterande kommer att driftsättas i November. Under November månad planeras 80 nya kunder at få fibern i drift och då har vi passerat hälften av de ca 430 som ska anslutas.

Haneberg  ligger sedan i plan för att få igång nätet.

Sträckan Alphyddan ,Hökärr och vidare till Thomastorp pågår grävning  på södra sidan om väg 214 norra sidan får väntatrolige till efter nyår.

Sträckan Vackernäs, Svalboviken och Tyckenhed grävs efter att de grävt färdigt till Thomastorp. Där har vi ett problem med att Eskilstuna energi och miljö gräver nya högspänningsledningar. På  den sträckan  är de inte färdiga än, det gick inte att samordna arbetena och el- kablar finns inte på några kartor ännu så PEAB vill snabba på grävningen innan snö döljer spåren efter el grävarna.

Enligt planen idag ska det vara färdiggrävt i Mars vi har ett ledningsrättsärende som berör två kunder som inte är klart ännu.