Nu är fibergrävningen inne i ett intensivt läge. De närmaste dagarna påbörjas arbeten längs väg 214 från Nygård och mot Julita och vid Holmen, även vägen Hökärr Svalboviken berörs på flera ställen, visa hänsyn mot de som jobbar nära vägen. Arbetet på Majstigen fortsätter mot Norrtorp.

Etappen Knutstorp mot Torp och Magda driftsätts nu och kunderna får avisering via SMS och mail. Har ni bytt telefonnummer eller mailadress sedan ni skrev avtalet kan er anslutning bli försenad när de söker efter kunden, meddela oss nya kontaktuppgifter så ändrar vi hos PEAB.

Nästa etapp att driftsätta är från Alphyddan mot Arvidstorp och vidare mot Spången.

Sjöförläggningen i Näshultasjön beräknas till i November då kabel varit en bristvara på marknaden men nu är den säkrad

Ledningsrättsärendena går vidare men är inte klara ännu.