Under informationsmötet den 7 december berättade vi att föreningen och Zitius försöker lösa en del byråkratiska hinder som hindrar oss från att komma vidare i arbetet. Nyligen hade vi ett möte med Länsstyrelsen där det blev klart att de kommer att tolka Jordbruksverkets föreskrifter så att Zitius får ta över projekt och bidrag från föreningen. Vi håller nu på att skicka in de handlingar som krävs för att genomföra överlåtelsen.

I primärområdet tror vi att vi i stort sett är i mål med beställningarna. Zitius återkopplar nu till fastighetsägare som begärt kontakt och reder ut de problem som anmälts. De kommer också att göra en kostnadsuppskattning i de kringområden som vi samlat in intresseanmälningar ifrån och sedan gå ut med erbjudanden där.