För andra året var vi på Näshultadagen och träffade medlemmar och svarade på frågor. Den vanligaste frågan var hur tidplanen ser ut nu när stödet är beviljat.

Det vi kan säga är att den nya upphandlingen som vi arbetat med under sommaren kommer att gå ut om ett par dagar. I september bör vi då veta vem som vunnit, och även vad priset kommer att bli. I samband med det går vi troligtvis ut med ett slutdatum för att lämna in anslutningsavtal eftersom vi ska teckna avtal med entreprenören om de fastigheter som ska ingå i projektet.

Hösten och vintern tror vi går åt till detaljprojektering, markavtal och ett sista infomöte. Grävstart så fort tjälen släpper och sedan helt färdigbyggt under 2017. Det är vad vi jobbar efter just nu.