Nu när anbudstiden gått ut så har vi publicerat en ny karta som är tänkt att uppdateras löpande. Tanken är att ni kan hjälpa oss att stämma av att vi markerat era fastigheter rätt. Kartan kommer sedan att utgöra underlag för projekteringen.

Fiberkartan

Efter sex veckor har ca 75% tecknat anslutningsavtal. Det är goda nyheter och har varit avgörande för styrelsens bedömning att vi kan vara med och tävla om stödmedlen. Vi uppdaterar ansökan kontinuerligt för att kunna hänga med i den konkurrens som råder och avvaktar med spänning Länsstyrelsens beslut som väntas i mars. Under tiden har vi påbörjat utvärderingen av de anbud som inkommit för att vara redo om vi får stöd.