Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Sida 2 av 8

Lägesrapport fiberutbyggnad Mars

Grävning för fiber pågår för fullt på flera platser i Näshulta. Trafikverket har lämnat sina tillstånd så de har börjat runt Hållet nu. Stockholms stift är klara så där kommer de att börja snart. Det är lite spretigt upp mot Hjälmaren när inte alla markavtal är färdiga. De har även börjat på delar vid Spången och Näsbo.

Projekteringen av etapperna som byggs från Alphyddan är inne i slutskedet så fastigheterna Alphyddan/ Haneberg har fått sina markavtal och fastigheterna ner mot Julita får sina rätt snart och därmed är all projektering klar.

Tomtgrävarna jobbar på med besök och planering, de gräver inte för fullt nu när det är snö och tjäle i marken.

Svårgrävd mark har ändrat på planeringen över Barrö. Det kommer att bli mer sjökabel så  nya tillstånd söks. Det medför att södra sidan av Näshultasjöns senareläggs till hösten.

Ordinarie årsstämma

Kallelse till årsstämma i Näshulta Fiber ekonomiska förening

Datum:         2018-03-27

Tid:               19:00

Plats:            Näshulta Kommunalhus

Kallelsen är även skickad via Epost till alla medlemmar. I den utskickade kallelsen så finns dagordningen samt förslagen på stadgeändringarna.

Under extra stämman den 7 januari så godkändes styrelsens förslag på ändringarna. För att förändringarna ska kunna genomföras så krävs det att även denna stämma godkänner dem!

Förändringarna i stadgarna är för att föreningen ska kunna betala tillbaka del av insatsen samt att ansvarsområdena för föreningen nu är ändrade i och med avtalet med Zitius.

Så titta gärna i era Epostlådor och läs igenom förslagen.

Grävarbetet fortsätter

Fibergrävningen fortsätter i norra delen av Näshulta även om det är vinter och snö ute. Tomtgrävning är klart på många platser och kopplas nu ihop med det växande fibernät som grävs efter vägar och åkermark.

PTS om nyttan med bredband

Post- och telestyrelsen har publicerat en film om nyttan med bredbandstjänster av olika slag. I filmen besöker de hushåll i olika delar av Sverige för att se hur de använder sin bredbandsuppkoppling i vardagen.

Fortsätt läsa

Församlingen går in och stöttar fiberarbetet

Vi tackar Näshulta Församling och Kyrkoherden Karin Wibom för deras agerande i ärendet om grävningen på kyrkomark i Näshulta.

Det ekonomiska stödet från församlingen som täcker skillnaden mellan standardersättning och det belopp som stiften begär. Bidraget gör det möjligt att gå vidare utan att ta till ledningrättslagen, vilket skulle tagit ytterligare tid innan grävning kunnat påbörjas. Projektledaren har nu haft konstruktiva samtal med stiftens företrädare.

Eskilstuna-kuriren: Församlingen vill rädda fibern

Grävlagen har lagt ca 1,5 mil fiberslang till idag, med en plan på en mil i månaden så går det bra. Det som idag sinkar oss mest är brister i handläggningen från trafikverket. Det har gått 8 månader sedan handlingarna lämnades i till Trafikverket och vi har inte fått klartecken för Majstigen än. Trafikverket ska klara av handläggningen på 90 dagar men tydligen inte här.

Det har hänt att en del har fått ett nytt markavtal utskickat och det beror på att  vi har av olika anledningar tvingats att ändra sträckningen på fibern, det är viktigt att det kommer in till Linda på PEAB .

För närvarande är ett grävlag på väg till Vad från Åstorp, ett är runt Spettby och ett är i anslutning till 214 vid Åstorpskorset. Det grävlag som ansluter fastigheter, dvs gräver på tomten, har påbörjat sitt arbete. De kan komma före de andra.

Extrastämma

Kallelse till extrastämma i Näshulta Fiber ekonomiska förening.

Datum: 2018-01-07

Tid:         17:00

Plats:     Näshulta kommunalhus

Kallelsen är även skickad via Epost till alla medlemmar. I den utskickade kallelsen så finns dagordningen samt förslagen på stadgeändringarna.

Förändringarna i stadgarna är för att föreningen ska kunna betala tillbaka del av insatsen samt att ansvarsområdena för föreningen nu är ändrade i och med avtalet med Zitius.

Så titta gärna i era Epostlådor och läs igenom förslagen.

Lägesrapport fibergrävning

Idag en vecka före jul har fibergrävarna klart med sträckan från Knutstorp till Nyby via Rotarbol . Grävning har påbörjats på andra sidan Majstigen och de ska gräva ner mot Torp i mellandagarna.

Tyvärr är inte trafikverket klara med grävtillståndet för Majstigen ännu.

Det är 4 grävlag igång och nästa vecka kan entreprenören som ska gräva på tomtmark dyka upp hos er där detaljprojekteringen är klar.

Ni som själva räknar med att lägga fiberslang kan kontakta Hans Eriksson 070 8301719 så kan vi plocka fram rätt slang och märkband med spårtråd till era anslutningar.

Grävstart

Då så! Efter tre års arbete med intresseförankring, bidrag, upphandling och olika myndighetskontakter så är nu skopan i backen.

De första grävlagen är på plats i norra delen av Näshulta. Först kommer stamsträcka att grävas vid stationen vid Knutstorp bort mot Majstigen. Blir inte vintern ovanligt hård så kommer man att kunna fortsätta gräva utan avbrott. De första abonnenterna bör i så fall kunna se fram emot att vara påkopplade fram emot vårkanten.

Grävningen utförs av BMA schakt i Hallsberg på uppdrag av Peab som håller i byggnationen. Hans Eriksson kommer, tillsammans med Håkan Fursjö, vara föreningens kontaktpersoner mot entreprenören. Om någon har frågor eller synpunkter angående grävning eller byggnation så går det bra att ta kontakt med någon av dem.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2018 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑