Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Sida 3 av 5

Informationsmöte med Zitius

Med förhållandevis kort varsel kunde vi hålla ett informationsmöte tillsammans med vår upphandlade operatör Zitius.

Fortsätt läsa

Informationsmöte

Onsdagen den 7 december, kl.1900, Näshultagården

Efter lång tids väntan har vi äntligen kommit så långt att vi kan presentera vem som blev vinnare av upphandlingen. Som tidigare sagts så har vi valt att upphandla ett helhetskoncept med byggnation, ägande och förvaltning av nätet från en leverantör.

Det mest fördelaktiga anbudet lämnades av Zitius Service Delivery, som är Sveriges största kommunikationsoperatör. Vi kallar därför till ett informationsmöte där de kommer att presentera sig närmare, redogöra för tjänsteutbud, kostnadsbild och tidsplan för byggnationen.

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna till Näshultagården den 7/12.

Om kopparnätet

Telias nedsläckning av kopparnätet och de alternativ som återstår

Vi får ibland frågor om nedsläckningen av kopparnätet. För dig som missat det så fanns en artikel om detta i förra numret av Bygdebladet.

Anbuden gås igenom

Anbudstiden har nu löpt ut och föreningen har fått in ett antal anbud från olika intressenter. Arbetsgruppen håller som bäst på att se över de olika anbuden och målet är att utse den anbudsgivare som kommit med det för bygden bästa anbudet. På grund av sekretessregler i anbudsförfarandet är informationen i offerterna skyddade.

Styrelsens förhoppning är att vi inom kort kommer att kunna tilldela en intressent uppdraget och därefter skriva avtal med den parten. Då detta är klart kommer styrelsen att kalla till ett informationsmöte till vilket avtalsparten också kommer att bjudas in.

Näshulta i P1

 

P1 "Plånboken" om kopparnätet

Diskussion i radioprogrammet Plånboken om nedsläckningen av telenätet, där Näshulta är med på ett hörn.

”Framtidens nät kallar teleoperatören Telia den nya teknik som ska ersätta det så kallade kopparnätet, som idag används för fast telefoni och bredband via telefonjacket.Men vad innebär egentligen det här stora teknikskiftet?”

Inslaget kan du lyssna på här.

Näshultadagen

För andra året var vi på Näshultadagen och träffade medlemmar och svarade på frågor. Den vanligaste frågan var hur tidplanen ser ut nu när stödet är beviljat.

Det vi kan säga är att den nya upphandlingen som vi arbetat med under sommaren kommer att gå ut om ett par dagar. I september bör vi då veta vem som vunnit, och även vad priset kommer att bli. I samband med det går vi troligtvis ut med ett slutdatum för att lämna in anslutningsavtal eftersom vi ska teckna avtal med entreprenören om de fastigheter som ska ingå i projektet.

Hösten och vintern tror vi går åt till detaljprojektering, markavtal och ett sista infomöte. Grävstart så fort tjälen släpper och sedan helt färdigbyggt under 2017. Det är vad vi jobbar efter just nu.

Om fiberstödet i Kuriren

Eskilstuna-kuriren om bredbandsstöd för fiberutbyggnad i Näshulta

Fortsätt läsa

Vi fick stöd!

Idag kom ett efterlängtat besked från Länsstyrelsen; Näshulta får stöd för sitt bredbandsprojekt.
Vi har nu en beviljad budget för projektet på upp till 22,7 miljoner, där vi får bidrag på 60% av kostnaderna. Vår bedömning är att det räcker till en omfattande fiberutbyggnad i Näshulta. Inte bara till de allra mest lönsamma sträckorna, vilket troligen skulle blivit fallet om vi hade behövt bygga utan stöd.

Det var i konkurrens med ett trettiotal andra fiberprojekt i Sörmland, där fyra projekt har blivit beviljade stöd. Mycket har gått i lås för att det lyckats. Om vi ska lyfta fram en avgörande orsak till det så var det den mycket höga intressegraden, uppbackad av påskrivna anslutningsavtal, vilket var länsstyrelsens främsta bedömningskriterium. Stort tack allihop!

Ett informationsbrev går nu ut till alla medlemmar inom kort.

Banderoll Näshulta fiber

Bidragsstatus och ny upphandling

Angående stödet så för vi kontinuerligt dialog med Länsstyrelsen om kompletteringar av olika slag. Under vintern och våren har vi gjort ett flertal och den senaste ska vara inne 29 juli. Länsstyrelsen gör ingen utfästelse längre kring ett datum för beslutet, utan meddelar bara att officiellt beslut kommer när samtliga ansökningar i länet är genomgångna.

Om man ska se något positivt i att processen drar ut på tiden på det här viset, så är det att tillämpningen av regelverket för stödet klarnat en aning. Bland annat har det nu uppstått en möjlighet att överlåta ägandet av nätet på en gång istället för efter 5 år. Samtidigt har erfarenheter från andra fiberföreningar visat att anbuden är betydligt bättre när överlåtelse av nätet ingår som en del i upphandlingen.

I väntan på Länsstyrelsens beslut har därför styrelsen valt att avbryta nuvarande upphandling och ge arbetsgruppen i uppdrag att sätta ihop ett nytt upphandlingsunderlag. Ambitionen är att genomföra en totalupphandling under sommaren medan vi väntar på handläggningen av bidraget.

Vår stödansökan utreds vidare

Idag kom besked från Länsstyrelsen att vår ansökan om stödmedel är under utredning och att vi behöver göra ytterligare kompletteringar. Bland annat att uppdatera kartunderlag och förnya lånelöfte som blivit inaktuellt eftersom ansökningsprocessen dragit ut på tiden. Sista kompletteringsdag är satt till den 27/5, vilket förmodligen innebär att vi kan hoppas på ett beslut i juni.

Besked om avslag har nu gått ut till 15 byalag som inte längre är aktuella för stöd och det återstår 15 som utreds vidare. Ni som var med på årsmötet vet att vi är förhoppningsfulla, trots att stödmedlen antagligen bara kommer att räcka till ett mindre antal av dessa. Tidplanen är uppdaterad.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2018 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑