Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Sida 3 av 5

Näshulta i P1

 

P1 "Plånboken" om kopparnätet

Diskussion i radioprogrammet Plånboken om nedsläckningen av telenätet, där Näshulta är med på ett hörn.

”Framtidens nät kallar teleoperatören Telia den nya teknik som ska ersätta det så kallade kopparnätet, som idag används för fast telefoni och bredband via telefonjacket.Men vad innebär egentligen det här stora teknikskiftet?”

Inslaget kan du lyssna på här.

Näshultadagen

För andra året var vi på Näshultadagen och träffade medlemmar och svarade på frågor. Den vanligaste frågan var hur tidplanen ser ut nu när stödet är beviljat.

Det vi kan säga är att den nya upphandlingen som vi arbetat med under sommaren kommer att gå ut om ett par dagar. I september bör vi då veta vem som vunnit, och även vad priset kommer att bli. I samband med det går vi troligtvis ut med ett slutdatum för att lämna in anslutningsavtal eftersom vi ska teckna avtal med entreprenören om de fastigheter som ska ingå i projektet.

Hösten och vintern tror vi går åt till detaljprojektering, markavtal och ett sista infomöte. Grävstart så fort tjälen släpper och sedan helt färdigbyggt under 2017. Det är vad vi jobbar efter just nu.

Om fiberstödet i Kuriren

Eskilstuna Kuriren om bredbandsstöd åt Näshulta

Artikel i Eskilstuna kuriren om att vi fick bredbandsstöd för fiberutbyggnad.

Vi fick stöd!

Idag kom ett efterlängtat besked från Länsstyrelsen; Näshulta får stöd för sitt bredbandsprojekt!
Det var i konkurrens med ett trettiotal andra fiberprojekt i Sörmland, där bara fyra blivit beviljade stöd hittills. Mycket har gått i lås för att det lyckats. Om vi ska lyfta fram en avgörande orsak till det så var det den höga intressegraden, uppbackad av påskrivna anslutningsavtal, vilket var länsstyrelsens främsta bedömningskriterium. Stort tack allihop!

Vi har nu en beviljad budget för projektet på upp till 22,7 miljoner, där vi får bidrag på 60% av kostnaderna. Vår bedömning är att det räcker till en omfattande fiberutbyggnad i Näshulta. Inte bara till de allra mest lönsamma sträckorna, vilket troligen skulle blivit fallet om vi hade behövt bygga utan stöd. Ett informationsbrev går nu ut till alla medlemmar inom kort.

Bidragsstatus och ny upphandling

Angående stödet så för vi kontinuerligt dialog med Länsstyrelsen om kompletteringar av olika slag. Under vintern och våren har vi gjort ett flertal och den senaste ska vara inne 29 juli. Länsstyrelsen gör ingen utfästelse längre kring ett datum för beslutet, utan meddelar bara att officiellt beslut kommer när samtliga ansökningar i länet är genomgångna.

Om man ska se något positivt i att processen drar ut på tiden på det här viset, så är det att tillämpningen av regelverket för stödet klarnat en aning. Bland annat har det nu uppstått en möjlighet att överlåta ägandet av nätet på en gång istället för efter 5 år. Samtidigt har erfarenheter från andra fiberföreningar visat att anbuden är betydligt bättre när överlåtelse av nätet ingår som en del i upphandlingen.

I väntan på Länsstyrelsens beslut har därför styrelsen valt att avbryta nuvarande upphandling och ge arbetsgruppen i uppdrag att sätta ihop ett nytt upphandlingsunderlag. Ambitionen är att genomföra en totalupphandling under sommaren medan vi väntar på handläggningen av bidraget.

Vår stödansökan utreds vidare

Idag kom besked från Länsstyrelsen att vår ansökan om stödmedel är under utredning och att vi behöver göra ytterligare kompletteringar. Bland annat att uppdatera kartunderlag och förnya lånelöfte som blivit inaktuellt eftersom ansökningsprocessen dragit ut på tiden. Sista kompletteringsdag är satt till den 27/5, vilket förmodligen innebär att vi kan hoppas på ett beslut i juni.

Besked om avslag har nu gått ut till 15 byalag som inte längre är aktuella för stöd och det återstår 15 som utreds vidare. Ni som var med på årsmötet vet att vi är förhoppningsfulla, trots att stödmedlen antagligen bara kommer att räcka till ett mindre antal av dessa. Tidplanen är uppdaterad.

Årsmöte

Onsdagen den 20 april i kommunalhuset (Näshulta kyrkväg 1)

Snart är det ett år sedan föreningen bildades och det har blivit dags för årsmöte.
Efteråt följer en kort information om nuläget och möjlighet att ställa frågor. Frågorna ska vi försöka besvara på efter bästa förmåga eftersom vi fortfarande väntar på besked om bidrag från Länsstyrelsen.

– 19:00 Årsstämma
– 20:00 Information om läget och möjlighet att ställa frågor

Medlemmar och övrigt intresserade är välkomna!

Dialog med marknaden

Som ni kanske läst i tidningen eller hört på radio så är inte Länsstyrelsen färdig med tilldelningen av stödmedel än. Anledningen att beslutet drar ut på tiden ytterligare är att man börjat föra dialog med marknadsaktörer om hur man ska kunna få till stånd en så stor utbyggnad som möjligt totalt sett.

Det här är något som kommer att påverka handläggningstiden, men förhoppningsvis inte utfallet för vår del. Vi har kunnat få förhandsinformation om att vi ”ligger bra till” efter Länsstyrelsens preliminära genomgång av ansökningarna. För att inte spilla ytterligare tid uppmanar vi därför intresserade som ”väntar och ser” att skriva på avtalet och skicka in det snarast eftersom det förbättrar våra möjligheter att kunna ta hem stödet. Tidplanen är uppdaterad.

Telenätet försvinner

På sin hemsida går Telia ut med en lista på områden som förlorar sin fasta telefoni och bredband under nästa år. Det är en lång lista och där finns tyvärr även Näshulta och Svalboviken med. Läs mer här. Datum för nedstängningen är satt till 31:a maj 2017.

Det tycker vi är beklagligt då det påverkar företag och privatpersoner som blir av med möjligheten att ha en fast telefon eller internetuppkoppling. Informationen på sidan är tunn kring det faktiska åtagandet att erbjuda ett likvärdigt alternativ. ”Det är den samlade marknaden som kommer erbjuda alternativen till kopparnätet” står det. Lagstadgat tillträde till internet är dock bara på 1 Mbit/s så det är i praktiken den skyldighet som finns.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2018 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑