Nu har vi passerat 85% intressegrad i Näshulta! Antalet intresserade är viktigt då det påverkar möjligheten att få stöd från Länsstyrelsen. Det är många byalag som ansöker om den begränsade mängd stödpengar som delas ut. Jämfört med andra byalag i Sörmland ligger vi väldigt högt vilket ger oss goda möjligheter att få stödet.