Under hösten har föreningen arbetat med upphandlingsunderlag för byggnation av nätet, och för kommunikationsoperatör samt drift av nätet. Dessa är nu ute på annons och intressenter har fram till mitten av februari att lämna in anbud. Upphandlingarna sker enligt LOU-principen eftersom det är offentligt stödmedel inblandat. Det innebär bland annat att de omfattas av sekretess fram till dess att tilldelningsbeslut är taget i början på mars.