Mellan 150-200 Näshultabor kom på informationskvällen den 13 januari. Syftet med mötet var att ge nödvändig information inför start av byggnationsfasen och tecknandet av anslutningsavtal som pågår under vintern.

Se bildspel från informationskvällen.

Bygdebladet har skrivit om mötet här.

Informationsmöte Näshulta fiberTrots sent utskick blev många avtal tecknade under kvällen eller inskickade efteråt via mail. Vi kommer nu att köra en drive t o m februari/mars, sedan sker projektering utifrån påskrivna anslutningsavtal. För fastighetsägare med flera närliggande hus kommer ett särskilt avtal att skickas ut inom kort.

Styrelse och arbetsgrupp Näshulta fiber 13/1 2016