Idag kom besked från Länsstyrelsen att vår ansökan om stödmedel är under utredning och att vi behöver göra ytterligare kompletteringar. Bland annat att uppdatera kartunderlag och förnya lånelöfte som blivit inaktuellt eftersom ansökningsprocessen dragit ut på tiden. Sista kompletteringsdag är satt till den 27/5, vilket förmodligen innebär att vi kan hoppas på ett beslut i juni.

Besked om avslag har nu gått ut till 15 byalag som inte längre är aktuella för stöd och det återstår 15 som utreds vidare. Ni som var med på årsmötet vet att vi är förhoppningsfulla, trots att stödmedlen antagligen bara kommer att räcka till ett mindre antal av dessa. Tidplanen är uppdaterad.