Varför ska man satsa på fiber? Hur är det med mobilt bredband? Hur vet man att det inte kommer något ännu bättre i framtiden?  En sammanfattning som svarar på frågorna varför man bör ansluta till fibernätet.

Varför byggs fibernät?

Svar: Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för bredband, telefoni och i vissa fall TV är föråldrat och kan inte leverera de hastigheter som dagens och framtidens konsumenter kräver.

Laptop och telefonIdag konsumerar vi digitala media och underhållning i mycket högre utsträckning än för bara några år sedan, som musik, tv, videoklipp och olika filmtjänster, vi använder sociala nätverk i en allt större omfattning. Vi har även vant oss vid att sköta många ärenden via webben såsom myndighetskontakter; vi deklarerar, hanterar våra försäkringskasseärenden, gör bankärenden mm. Den tekniska utvecklingen håller ett högt tempo. Nya tjänster som förutsätter hög kapacitet kommer hela tiden att fortsätta att utvecklas. Därför kommer inte det befintliga nätets kapacitet att räcka till i framtiden.

Några av fördelarna med fiber

  • Närmast obegränsad kapacitet i nätet. Signalen färdas med ljusets hastighet och är oberoende av antalet användare, avstånd och andra faktorer.
  • Lägre kostnader för telefoni, TV och internet.
  • Perfekt TV-mottagning med fullt stöd för HD, videobutik över nätet, SVT Play direkt i TV:n och liknande.
  • Åsksäkert, eftersom fiberoptiken inte är strömledande. Även driftsäkert på andra sätt, då kabeln läggs i marken.
  • Stöd för framtida tjänster, såsom distansutbildning, trygghetslarm, hemlarm och annat som kommer att tillhandahållas över internet i framtiden.
Varför lägga en massa pengar på en fibernätsanslutning?

En fibernätsanslutning är förvisso inte gratis. Men genom att samla telefon, internetuppkoppling och tv hos en tjänsteleverantör, sparar man åtskilliga kronor varje år. Alltså blir det på sikt en kostnadsbesparing, som kommer att återbetala investeringen. Dessutom får fastigheter med fibernätsanslutning ett högre attraktionsvärde än fastigheter utan fibernätsanslutning vid en framtida försäljning. Den som köper ett hus utan fibernätsanslutning får betala betydligt mer för att göra en enskild anslutning i efterhand.

Kommer inte mobilnätet att lösa kraven på fullgod uppkopplingskapacitet?

Svar: Nej. De mobila näten byggs visserligen hela tiden ut, och 4G och framtida 5G klarar av mer datatrafik än tidigare generationers mobilnät. Men de mobila näten kan ändå aldrig bli mer än ett komplement till en fast uppkoppling. Varför? Alla användare delar på mobilmastens kapacitet, vilket innebär att kapaciteten inte kommer att räcka till då vi utnyttjar och belastar mobilnätet allt mer. Dessutom tenderar räckvidden att bli kortare ju högre kapacitet nätet får. Således krävs det med tiden allt fler master för att bibehålla en fullgod geografisk täckning.

En utförligare förklaring till varför mobilnätet inte är hållbart som en primär uppkopplingsmöjlighet hittar du här.

Hur vet man att det i framtiden inte kommer något ännu snabbare och bättre än fiber?

Varför fiber?Svar: Fiberoptik bygger på ljus som det är det snabbaste vi idag känner till. Fiberkabeln har långt mycket större kapacitet än vad vi behöver idag – det är därför det anses vara den mest framtidssäkra tekniken. Idag är det vanligt med fiberabonnemang på 10, 100 eller 1000 Mbit/sek, men i praktiken har fiberkabeln en nära nog obegränsad kapacitet. Allt eftersom kapacitetskraven stiger, så kan man öka hastigheten i nätet. Det som då kommer att behöva bytas är den elektronik som finns i kopplingspunkter ovan mark. Detta gör fiberoptik till en långsiktig och hållbar lösning.

Du som fortfarande tvekar…


Du som tycker att din uppkoppling är tillräcklig bra idag

Idag kanske uppkopplingskapaciteten i din fastighet är tillräcklig för dina behov. Men dina behov kan komma att ändras. Den snabba tekniska utvecklingen, samt utvecklingen av nya tjänster, kommer hela tiden att kräva allt högre kapacitet och då kommer snart dagens uppkopplingsmöjligheter inte att vara tillräckliga. Man bör reflektera över hur snabb utvecklingen har varit de senaste åren. Sannolikt kommer den snabba utvecklingen att fortsätta. Därför är det inte behovet i dag man i första hand ska titta på, utan behovet i morgon. Inom kort väntas t ex samhällstjänster som ger möjlighet för äldre att kunna bo kvar hemma längre, vilket kräver stabil och säker teknik som fiber.

Du som inte använder internet i någon större utsträckning eller inte är i behov av ett stort kanalutbud på TV i HD kvalitet

Alla nyttjar idag inte de tekniska möjligheter som finns och kommer kanske inte heller att göra det. Men den dag huset ska säljas eller kanske tas över av barn eller barnbarn, kommer det att vara mycket betydelsefullt att fastigheten är ansluten till fibernätet. Det blir stora kostnader för den nya ägaren att ansluta sig till fibernätet efter att nätet är färdigbyggt, eftersom man då går miste om de statliga bidragen och det blir väsentligt dyrare att dra fram fiber till en enskild fastighet. Således blir fastigheter med fiberanslutning mer attraktiva och lättsålda på fastighetsmarknaden än de utan anslutning.

Du som äger ett fritidshus

Du kanske tycker att anslutning till fibernät är onödiga kostnader att lägga på ett hus du endast använder delar av året? Tänk då på att den dag fastigheten ska säljas, kommer det att vara betydelsefullt att fastigheten är fibernätsansluten. Morgondagens fastighetsköpare kommer att ställa högre krav på fullgod fast uppkoppling, således blir dessa hus mer lättsålda. Fördelar med fibernät för fritidshus, vilket ju även gäller åretruntbostäder, är att funktioner som t ex inbrottslarm smidigt kan styras via bredbandsuppkoppling så som fiber.


Informationen är hämtad från http://www.torestorpsfiber.se