Idag kom ett efterlängtat besked från Länsstyrelsen; Näshulta får stöd för sitt bredbandsprojekt.
Vi har nu en beviljad budget för projektet på upp till 22,7 miljoner, där vi får bidrag på 60% av kostnaderna. Vår bedömning är att det räcker till en omfattande fiberutbyggnad i Näshulta. Inte bara till de allra mest lönsamma sträckorna, vilket troligen skulle blivit fallet om vi hade behövt bygga utan stöd.

Det var i konkurrens med ett trettiotal andra fiberprojekt i Sörmland, där fyra projekt har blivit beviljade stöd. Mycket har gått i lås för att det lyckats. Om vi ska lyfta fram en avgörande orsak till det så var det den mycket höga intressegraden, uppbackad av påskrivna anslutningsavtal, vilket var länsstyrelsens främsta bedömningskriterium. Stort tack allihop!

Ett informationsbrev går nu ut till alla medlemmar inom kort.

Banderoll Näshulta fiber