Näshulta Hembygdsförening

Näshulta har många aktiva föreningar. Störst är Näshulta Hembygdsförening som arbetar med dokumentation, vård och opinionsbildning. Välkommen att besöka Näshultadagen som föreningen arrangerar varje år i Kyrkbyn andra lördagen i augusti med tusentals besökare! Föreningen arrangerar också utflykter i hembygden, temakvällar och resor.

Ångslupen Gerda

s/s Gerda är förmodligen den äldsta ångdrivna slupen i Sverige. Hon gör varje sommar beställningsturer på Näshultasjön.

Näshulta har tre körer

Också körlivet blomstrar här. Näshulta församlingskör, Kör
Hårtoch Näshulta Manskör heter bygdens tre körer som ibland uppträder tillsammans på välbesökta konserter.


Näshulta Bygdeblad

Bygden har till och med en egen tidning - Näshulta Bygdeblad som delas ut kosnadsfritt till alla hushåll i Näshulta. Den innehåller information främst från bygdens föreningar och kommer ut sex gånger per år

Hanebergs Gårdsmuseum

Vid Haneberg finns ett gårdsmuseum med gamla
jordbruks- och allmogeredskap. Museet är öppet efter
överenskommelse.

...