10 år sedan Näshulta friskola startade

NYHET
June 26, 2023

Den 12 maj firade Näshulta friskola 10-årsjubileum och som på beställning strålade solen från en klarblå himmel.  

För att markera att denna dag var alldeles speciell hade tre stora hoppborgar ställts upp på planen utanför Näshultagården till stor glädje för alla skolbarnen. Populär var också käpphästtävlingen inne i Näshultagården.
Alla var välkomna att besöka firandet. Många passade också på att smaka Restaurang Tuppens hamburgare följda av kaffe och bulle.

Det var år 2010 som Eskilstuna kommun meddelade att Näshultaskolan riskerade nedläggning. Anledningen var vikande elevunderlag och nya krav på lärarlegitimationer.
2011 lämnades en ansökan in till Skolinspektionen om tillstånd att starta en friskola.

För att tillmötesgå Skolinspektionens krav beslutades i mars att Näshulta Framtids verksamhet även skulle inkludera utbildningsverksamhet. Sedan ansökan kompletterats vid ett par tillfällen kom så äntligen det efterlängtade beslutet i november – Skolinspektionen hade godkänt Näshulta Framtid som huvudman för Näshulta friskola och skolan kunde starta sin verksamhet höstterminen 2012.

Näshulta friskola och förskola är en ideell skola som drivs helt utan vinstintresse. Skolan har drygt 100 elever.
I Näshulta Framtids styrelse sitter Anders Kruhsberg,  Eva Svensson, Anna Bergdahl, Andreas Lundkvist, Grim Östlund och nytillträdda ordföranden Åsa Lind Forsberg.

https//nashultafriskola.se/om-oss/

/LENA LINDHOLM