Integritetspolicy

Hur vi på nashulta.se behandlar uppgifter

Nashulta.se är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Nashulta.se värnar om din personliga integritet och strävar efter att hålla en hög nivå vad gäller dataskydd. Genom denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personliga uppgifter samt dina rättigheter i anledning av detta. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (såsom IP-nummer) är personuppgifter, ifall de kan kopplas till fysiska personer. Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, kontaktuppgifter. Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften, vilka redogörs för nedan.

Varför behandlas personuppgifterna?

För att samla statistik och erbjuda våra besökare en bättre användarupplevelse. Om vi blir kontaktade ska vi kunna kontakta personen i fråga. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats. För att kunna skicka in formulär på sidan. Grunden för vår behandling är att vi måste fullgöra rättsliga förpliktelser. För att kunna hantera kundtjänstärenden.

För att vi ska kunna leverera en så bra tjänst som möjligt måste vi kommunicera med dig som kund och även besvara eventuella frågor du har.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster. För att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster måste vi behandla olika uppgifter såsom ålder, kön, geografisk position. Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom nashulta.se berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats. För att kunna marknadsföra och erbjuda andra närliggande tjänster.

För att kunna marknadsföra och erbjuda andra närliggande tjänster måste vi behandla olika uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter. Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom nashulta.se berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats.

Hur lagras personuppgifterna?

Vi lagrar regelmässigt personuppgifter i våra system. Hur länge uppgifterna sparas efter utförd tjänst beror på för vilket ändamål de samlats in och vilken typ av uppgifter det gäller. Lagringstiden styrs av dataskyddslagstiftningen samt övrig relevant lagstiftning och regler, såsom bokföringslag och skattelag.

Var får vi dina personuppgifter från?

Dels får vi uppgifter från dig, dels samlar vi in uppgifter utifrån hur du använder våra tjänster.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden i förhållande till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med dels att utföra själva tjänsten, dels hantera betalningslösningar, dels utföra IT-tjänster och dels hantera bokföring och liknande tjänster.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vi, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar med intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad där endast behörig personal har tillträde. Våra administratörer har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar och regler.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Cookien innehåller information om besök på hemsidan och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen. Vi använder olika verktyg för att samla in och spåra information och data om användandet på sidan. Din IP-adress är anonymiserad till dess att du aktivt delger din personliga information till oss och används bland annat för att spåra hur sidan används vid aktivitet, t.ex. hur länge man som användare är inne på vår hemsida.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du som registrerad har alltid rätt att begära att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om dig som person. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Du kan även göra en invändning mot viss typ av behandling och om du har lämnat ett samtycke till viss behandling kan du när som helst återkalla samtycket. Du har även rätt att begära dataportabilitet, dvs kunna flytta med dig uppgifterna.