Vision

Näshulta Vision är en gemensam blick framåt och en löpande samverkan för att nå våra mål.

Vi utvecklar landsbygden tillsammans

Vi vill visa att landsbygden är en kraft att räkna med genom att gemensamt arbeta för att nå våra långsiktiga mål, som slogs fast på Bystämman 2018 - 65 nya arbetstillfällen och 65 nya barn i friskolan.

Vi ska skapa samverkansytor mellan friskolan, föreningarna och företagen, samt mellan bygden och samhällsaktörer i stort. Vi ska även låta oss inspireras genom workshops, studiebesök, föreläsningar och andra goda exempel runt om i landet!

Vision 2021

Näshulta Vision är ett två-årigt projekt som arbetar med att driva utvecklingen i Näshulta framåt.

Näshulta Vision är en gemensam blick framåt och ett löpande samspel för att nå våra mål. Näshulta Intresseförening står som huvudman för projektet som finansieras av Leader Sörmland, och sträcker sig från augusti 2019 - augusti 2021.

Att jobba i ett projekt enligt Leadermetoden går ut på att det är de boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet. Under två år finns nu möjligheten, att tillsammans med de tre anställda projektledarna, skapa aktiviteter och initiativ som hjälper oss att nå målen.
I projektet finns också ett antal delmål som vi ska uppnå, bl.a fem nystartade företag och fem nyanställningar som kan kopplas till projektet. Vi ska skapa samverkansytor mellan friskolan, föreningarna och företagen, samt mellan bygden och samhällsaktörer i stort. Det ska ha tillskapats tio nya tomter för försäljning.
Vi ska även låta oss inspireras genom workshops, studiebesök, föreläsningar och andra goda exempel runt om i landet!

Näshulta Vision är Näshultabornas eget projekt som de ska fylla med innehåll och kraft - en unik möjlighet som vi hoppas att många vill vara med och dela. Vår förhoppning är, när projektet är slut, att vi inte bara skapat initiativ som lever vidare, utan också kan påvisa att bygden gemensamt tar ansvar för sin utveckling och att det är tillsammans som vi skapar framtidens Näshulta.

Låter detta intressant?

Om du vill vara en del av vårt fortsatta arbete är du välkommen att söka medlemskap i vår Facebook-grupp "Näshulta Vision". Där postas löpande information om projektet.
Har du inte Facebook så kan du kontakta någon av oss projektledare:

Åse Haukebö Roos: 070-510 45 43, ase@nashulta.se
Kristina Larsson: 070-279 57 44, kristina@lykaliak.se
Elin Ericsson: 070-311 90 60, elin@hokarr.com