25 år sedan Gerdas återkomst

NYHET
September 29, 2021

Den 10 augusti 1996 – för drygt 25 år sedan – var en minnesvärd dag i Näshulta. Då kom nämligen ångslupen Gerda tillbaka till Näshultasjön efter att ha legat på land i 63 år. Dagen var för övrigt den 10:e Näshultadagen och Gerda gjorde turer liksom hela veckan därefter.

Gerda byggdes på Lindholmens varv i Göteborg 1865. År 1894 såldes hon av Stockholms Ångslups AB till brukspatron Skjöldebrand på Haneberg säteri. Per järnväg transporterades hon till Bälgvikens station och sjösattes med kran i Bälgvikssjön. Hon döptes nu om till Haneberg och utnyttjades främst för transporter för säteriets räkning och för persontransporter.

1932 drogs hon upp på land vid Haneberg sedan lastbilstrafiken tagit över mer och mer och ångbåtarna spelat ut sin tidigare så betydelsefulla roll. Då hade hon under 36 år varit ett uppskattat inslag på Näshultasjön.

I slutet på 1970-talet köpte Eskilstuna kommun Gerda. Planer fanns på att rusta upp henne och använda henne som turistbåt på Eskilstunaån men de ekonomiska resurserna saknades.

Tack vare ett s k ALU-projekt [Arbetslivsutveckling] påbörjades i mitten på 1990-talet ett intensivt arbete med att få Gerda i sjödugligt skick igen.

Alltsedan återkomsten 1996 har Gerda, med undantag för några längre perioder av renovering, sommartid trafikerat vattnen runt Eskilstuna.

Medlemmarna i Föreningen Ångslupen Gerda står för charterverksamhet och visst underhåll. Efter 19 månader på land har Gerda nu bl a fått nytt akterdäck.

Gerda är godkänd för 40 passagerare och har normalt en besättning på fyra man: en behörig befälhavare, en behörig maskinist ånga, en eldare och en matros. Under coronapandemin har antalet passagerare varit begränsat.

På Föreningen Ångslupen Gerdas hemsidan gerda.nu kan man läsa att Gerda förmodligen är den äldsta ångdrivna slupen i Sverige och kanske ett av världens äldsta propellerdrivna ångfartyg. 2015 fyllde hon 150 år.

Under årets Näshultarundan gjorde hon turer.

/Lena Lindholm

Källor:

www.gerda.nu. Hämtad 2021-08-16

Ruder, Åke, ”Ångbåten kommer”,

Ruder, Åke, ”Mera om båtarna”,

Näshultabygden 1990 resp 1995