30-årsjubileum för Näshulta Bygdeblad

NYHET
March 30, 2023

I år är det faktiskt ett jubileumsår. Det är 30 år sedan vi gav ut det första numret av Näshulta Bygdeblad.

Detta har varit möjligt tack vare en överenskommelse med Näshulta Föreningsråd som inneburit att Hagen Ord & Bild fått använda intäkterna från reklamplatserna i Näshultagården för att producera Näshulta Bygdeblad. Sedan Näshulta föreningsråd upplösts och Näshulta Intresseförening (NIF) tog över 2018 har Hagen Ord & Bild istället fakturerat NIF för den del av produktionskostnaden som inte täckts av annonsintäkter och ekonomiska bidrag från Näshultas föreningar och privatpersoner.

År 2019 började vi trycka tidningen i färg. För att begränsa kostnaderna för produktion och distribution enades NIF,  där majoriteten av bygdens föreningar ingår, Husby-Rekarne och Näshulta församlingar och Hagen Ord & Bild om att  minska antalet nummer till fyra istället för sex per år.

Initiativtagare till Näshulta Bygdeblad var Ewout van Alphen och Anders Nordin som kontaktade oss, Lena och Johnny Lindholm, på Hagen Ord & Bild med en intresseförfrågan. Vi nappade på denna trots att vi saknade erfarenhet av att producera en tidning, och resten är historia.

Nedanstående text är hämtad från Näshulta Bygdeblad nr 1 1993:
”Tänk att kunna förmedla en stor del av all lokal information i en och samma skrift! En skrift som är kostnadsfri och delas ut med posten till alla i Näshulta.”

I det allra första numret beskrivs också äldreboendet Rosendal som Haneberg säteri skulle uppföra nära Ekudden. Övrigt innehåll var annonser från bygdens föreningar och företag.

Under dessa 30 år har vi producerat 167 nummer av Näshulta Bygdeblad.

Tack vare det positiva gensvar vi fått genom åren har det varit ett nöje att få arbeta med tidningen.

Lena och Johnny Lindholm
Hagen Ord & Bild

Det allra första numret av Bygdebladet 1993.

Första numret i färg 2019.