Antalet näshultabor ökade med 32 personer

NYHET
May 6, 2022

När vi tittar på befolkningsstatistiken 2019-12-31 uppgick antalet näshultabor till 984 personer vilket innebär en ökning med 32 personer jämfört med ett år innan.

Näshultas befolkning vid årsskiftet utgjordes av 506 män och 478 kvinnor, en ökning med 6 män och 26 kvinnor.

Största åldersgruppen var som tidigare år 60-64 med 109 personer, följd av gruppen 65-69 på 95 personer och 70-74 med 86 individer. Gruppen 60-64 bestod av 63 män och 46 kvinnor. Åldersgruppen 0-4 ökade med 14 barn och bestod av 18 pojkar och 28 flickor. 230 näshultabor var i åldrarna 0-25 år, 234 i åldrarna 25-49, 438 i åldrarna 50-74 och 82 över 75 år.

Blir vi över 1000 näshultabor i år? (2020)

/LENA LINDHOLM