Byggstart i vår för Näshulta Trygghetsboende

NYHET
September 30, 2022
Bildtext: Arkitekt och skisser Jan Kruhsberg

Med planerad byggstart våren 2023 bygger Kruhsberg Fastigheter och RG Bostad ett trygghetsboende med markbostäder i Näshulta kyrkby.

Trygghetsboendet omfattar 16 lägenheter för hyresupplåtelse, 10 st 2 rok och 6 st 3 rok.

Vidare uppförs en gemensamhetslokal på ca 50 m2  för gemensamma sociala aktiviteter.

Trygghetsboendet innebär en högre grad av tillgänglighet i lägenheten, att det finns personal dagligen och en lokal för gemensamma aktiviteter. Målgruppen är från 65 år och uppåt.

Förebilden är Rosendals Trygghetsboende vid infarten till Haneberg, som uppfördes i början av nittiotalet.

Läget i Kyrkbyn ger möjlighet att nyttja Näshultagården med gym och föreningslokaler, skolan med restaurang Tuppen, kyrkans lokaler samt promenadvägar och motionsspår.

Intresseanmälan kan göras till rgbostad.se eller till Eva Jonsson, Haneberg säteri, 016-810 00.

/JAN KRUHSBERG