Landshövdingen invigde Näshultadagen

NYHET
September 14, 2023
Bildtext: Landshövding Beatrice Ask invigningstalade medan Näshulta Hembygdsförenings ordförande Torbjörn Andersson höll i paraplyet.

Trots att regnet hängde i luften kunde den 35:e Näshultadagen genomföras som planerat. Det var extra glädjande och hedrande att vår landshövding, Beatrice Ask, hade möjlighet att inviga dagen.

Hennes tal visade på ett genuint intresse då hon berättade om vår bygds olika tidsepoker och utveckling och dessas påverkan på landsbygden och Näshulta i synnerhet.

Det ihärdiga regnandet dagarna innan gjorde att det blev problem med parkering på den närliggande vallen, trots förberedande åtgärder. Vi lyckades ändå få plats med alla bilar på övriga ytor runt Näshultagården och på Kommunalhusets och kyrkans parkeringar tack vare de engagerade parkeringsfunktionärerna.

Som vanligt fanns utställare och hantverkare både inne och ute, några var nya bekantskaper, men de flesta var återkommande sedan tidigare år.

Barnen hade en härlig dag i hoppborgen som vi, tack vare välvilliga sponsorer, hyrt in för dagen. Besökarna kunde också titta på hur rödfärgskokning går till eller hur man spinner garn av hundhår, dricka kaffe och äta våfflor, äta korv, kebab eller grillad kotlett. Många kom för att träffa gamla vänner eller grannar, titta in i sin barndoms skola eller bara för att ha en trevlig dag i Näshulta.

Men för att Näshultadagen ska kunna genomföras är det många som måste samverka och aktiviteter som måste sammanfalla. Vi vill därför rikta ett stort och varmt tack till alla utställare, hantverkare, sponsorer, ideellt arbetande, de som upplåter mark för ändamålet och, inte minst, till alla besökare. Utan er alla vore det inte möjligt att genomföra Näshultadagen! Tack!

/STYRELSEN

Britt-Marie Möller spann hundhår med hjälp av en långrock.