Massiv hjälpaktion för flyktingfamilj från Ukraina

NYHET
July 18, 2022

Den 2 april anlände en flyktinggrupp på 14 personer – 3 vuxna och 11 barn –  från Ukraina till sitt nya tillfälliga hem på Magda säteri i Näshulta.

Några veckor tidigare hade Tommy Kvarsell lagt ut ett upprop på Facebook.

- Här i Näshulta borde vi kunna göra något, uppmanade han.

Gensvaret blev fantastiskt och Tommy uppskattar att säkert hundra personer involverades i hjälpauktionen redan i mars.

Monica Eneblad på Magda säteri upplät ett tomt hus som städades och möblerades med hjälp av ideellt arbetande näshultabor. Allt i huset har skänkts av givmilda människor – möbler, mattor, tavlor, leksaker, kläder och sängkläder m m. Lokala företag har arbetat gratis med bl a el och vvs.

Monica Eneblad, som under sitt yrkesverksamma liv bl a arbetat med att ta fram SFI-material, ställer upp med svenskundervisning. En knapp månads lektioner har redan gett goda resultat.

Tommy Kvarsell berättar att det främst är värdfamiljens ansvar att försörja flyktingarna. Från Migrationsverket betalas t ex 61 kr/dag för vuxna som delar hushåll och 50 kr/barn 11-17 år vilket ska räcka till mat, kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.  Tommy och hustrun Marie har hjälpt till med ansökan om bidrag från Migrationsverket vilket omfattar ca 15 000 kr per månad. Näshultaborna har också bidragit till att flyktingarna nu har tillgång till cyklar, bil och busskort.

Man imponeras stort över vad en grupp människor som går samman för en gemensam sak kan åstadkomma. Ännu en gång har vi sett prov på den s k näshultaandan och medmänsklighet, handlingskraft och generositet.

Många – som t ex Näshulta LRF, MatHem och privatpersoner – har bidragit med pengar.  

Vill du också bidra till att hjälpa våra flyktingar – swisha din gåva till 0730535589 Tommy Kvarsell och märk gåvan ”Ukraina”.

/LENA LINDHOLM

All inredning i flyktingboendet är skänkt av givmilda människor