Näshulta Brandkår - Räddare i nöden

NYHET
March 30, 2023

Årsberättelse 2022

Ett år som i början präglades av pandemi, men som senare öppnades mer och mer.

Övningar har genomförts både på hemmaplan och på heldagsövningar i Eskilstuna. Vi har gjort ett eget övningsprogram som är gediget. Året avslutades med att skicka Västerås (MBR) [Mälardalens Brand- och Räddningsförbund där Västerås, Surahammar, Hallstahammar, Köping, Arboga och Kungsör gått samman i ett förbund] till sälla jaktmarker. Utlarmningen som gjorts i Eskilstuna tillsammans med Västerås skrotades. En gemensam ledningsfunktion som vi tycker fungerat mycket bra upplöstes. Nytt är att bli larmade via Södertörn. Larmcentralen heter RRÖS, Räddningsregion östra Svealand. Det har inte börjat så bra, senaste larmet fördröjt med 15 minuter.

Tindra Pettersson är ny rookie i föreningen. Tre stycken har påbörjat GRIB-utbildning: [Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap] Magnus Lidén, Anders Däckfors och John Sandström Starfelt.

Vi arrangerade ett jippo för GUIFs uppstart inför säsongen. Ett mycket lyckat inslag. De fick tävla med höbalsrullning och olika vattenlekar bland fårskiten, för att avsluta med bad.

Vi har stångats med kommunen om bygglov för nytt omklädningsrum för våra damer. Tydligen är ett blått dike viktigare än vi håller oss rena efter larm. Efter mycket om och men har bygglov beviljats. Finansieringen av bygget har ännu inte lösts. Tyvärr får vi ingen hjälp från kommunen. På något sätt kommer det lösa sig, förr eller senare.

Utryckningar 2022 var av varierande art (25 st). Trafikolyckor var 5 stycken på väg 214. Den allvarligaste var en frontkollision mellan två personbilar. I den ena bilen färdades en gravid kvinna som var på väg till förlossning. Hon fick ett armbrott och en del andra skador men det kunde slutat mycket allvarligare. En krock med älg kunde slutat med mycket allvarliga personskador.  Älgen dog omedelbart.

3 totalskadade husbränder: Hökärr, där garage och panncentral gick upp i rök. Kunde blivit mycket större skador på gården. Bälgviken där åskan slog ner i en stor villa. Det blev totalskada. Vi blev larmade till Tandersten där huset inte gick att rädda.

4 dramatiska sjukvårdslarm: Litet barn som fick andningsstillestånd som vi kunde få tillbaka till livet. Hjärtstoppslarm i Floda där vi fick larmet när vi passerade huset på väg hem från annat larm. Helt avgörande att vi var så nära när hjärtstoppet inträffade. Vi räddade livet på personen tack vare hjärtstartaren.

2 skogs- och markbränder. Den allvarligaste var i Bälgviken, där personer varit slarviga vid eldning.

1 djurlivräddning där en hund fastnat på en klipphylla på ett berg och inte kom ner. Vi fick prova våra kunskaper i rappellering [rappellering innebär att man säkrad ifrån toppen av en klippa firar sig nedför klippväggen med hjälp av sele och repbroms].

3 tillfällen har vi sågat bort träd som blåst över vägen. Ett antal mindre tillbud som bilbrand, soteld med mera.

Vi tackar varandra för ännu ett bra år och har ett nytt år framför oss med fortsatta projekt.

/NILS PETTERSSON

Näshulta Brandkårs Kamratförening omfattar 17 personer varav 5 kvinnor. Stående fr v: Rasmus Åkerholm, Stefan Johansson, Hans Eriksson, Anders Däckfors, Janette Dagerud, Mats Palmqvist, Clas Pettersson, Örjan Gustafsson. Sittande fr v: Anna-Frida Johansson, Annette Pettersson Selander, John Sandström Starfelt, Mats Jansson, Nils Pettersson. Ej med på bild: Cecilia Thibblin, Magnus Lidén, Mikael Pettersson Selander, Tindra Pettersson.

Näshulta Brandkår - historia

Näshulta Brandkår bildades i mitten av 1930-talet. På den tiden var hemorten Hedensö – mitt i Näshulta Socken. Den tidiga brandkåren var – precis som idag – baserat enbart på frivilliga. Den tidiga brandkåren använde sig av gamla militära fordon.
1954 byggdes en ny brandstation i Svalboviken. Då fick brandkåren även sin första fabriksnya bil – en Land Rover. Styrkan fortsatte som frivilligbrandkår fram till 1971, då kåren blev en deltidsstyrka med fyra man i jour. Då blev man även en del av Eskilstuna Räddningstjänst.
1992 beslutades det att deltidsstyrkan skulle läggas ned. 1993 blev beslutet verklighet och man hade redan arbetet fram en verksamhet för att bedriva ett frivilligt brandvärn.
Brandvärnet i Näshulta var ett av de första i landet och har varit förlaga till liknande verksamheter i många andra kommuner.
2006 köptes brandstationen av kommunen och ägs nu av föreningen som driver brandvärnet. Den byggdes även om med hjälp av bidrag från bland annat EU.

Sedan 2019 finns det även ett skogsbrandvärn i Näshulta. Skogsbrandvärnet består av 15 personer som enbart har grundläggande träning i att hantera skogsbränder och är redo att ingripa vid större, katastrofliknande bränder.
Näshulta Brandkår har deltagit som stöd i flera större bränder, bland annat i Sala 2014 samt Ljusdal 2018.

Källa: https://nashultabrandkar.se/historia