Skogsbrandvärn utbildas i Näshulta

NYHET
May 6, 2022
På bild: Deltagarna i skogsbrandvärnet fick känna på utrustning vid de praktiska övningarna i Svalboviken.

För att stå bättre rustade inför skogsbränder har skogsbrandvärn bildats i Näshulta, Västermo och Ärla.

Varje brandstation ska utbilda 10-15 frivilliga med god kännedom om skogen. Dessa ska bistå räddningstjänsten vid tillämpande skogsbränder och får arbeta under ledning av erfarna brandmän.


Brandvärn med frivilliga är ingen ny företeelse. Sådana har funnits tidigare runt om jag och har nu efter de nya somrarnas kontaktande skogsbränder i vårt land återuppstått på många orter.

De som ingår i skogsbrandvärnen har ingen jourtjänstgöring utan rycker ut vid larm om de har möjlighet. Ersättningen är samma som för andra deltidsbrandmän.

Räddningstjänsten i Eskilstuna bidrar med handskar, hjälm och väst. Att rekrytera personal har inte varit svårt berättar Nils Pettersson, platschef på frivilligkåren i Näshulta. Redan sommaren 2018 tog näshultabon Tommy Kvarsell via Facebook initiativet till att samla en grupp frivilliga.

Efter att ha genomgått en teoretisk utbildning på 2 timmar återsamlades skogsbrandvärnet den 15 maj för praktiska övningar vid Näshultasjön i Svalboviken.

/LENA LINDHOLM